Nová zpráva společnosti Creditreform o vývoji insolvencí v Evropě

04.07.2014

Společnost Creditereform zveřejnila svoji dlouho očekávanou zprávu o vývoji insolvenční situace v evropských zemích. Vyplývá z ní, že i pět let od začátku finanční a ekonomické krize je stav insolvencí v Evropě na vysoké úrovni.

 Ve zprávě společnosti Creditreform je například uvedeno:

"V roce 2013 bylo ve starých členských zemích EU (E-15) plus v Norsku a Švýcarsku registrováno celkem 192.340 podniků v úpadku. Jde o mírný nárůst o 1,1 procenta oproti roku 2012 (190.161 insolvencí).

Znatelně vyšší nárůst zaznamenali v Norsku (plus 19,7 procent; 4.564 případů), v Itálii (plus 15,9 procent; 14.272 případů) a také ve Španělsku (plus 14,6 procent; 8.934 případů). Nadprůměrně loni rostl počet  firemních bankrotů také v Belgii (plus 10,9 procent; 11.740 případů) a v Nizozemí (plus 9,7 procenta; 9.456 případů).

Pozitivní vývoj nastal celkem v osmi zemích. Zásadní poklesy podnikových insolvencí hlásí Irsko (mínus 18,9 procent) s celkem 1.365 případy – to je nejnižší počet od roku 2009. K významnému snížení počtu bankrotů došlo také v Německu  (mínus 9,1 procent; 26.120 případů) a ve Velké Británii (mínus 9,9 procenta; 16.013 případů), což  vhledem k velikosti jejich ekonomik pozitivně ovlivnilo trend v celé EU. Ve Francii naopak insolvence firem mírně vzrostly o 2,1 procenta na 60.787 případů."

Vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorka Eva Kislingerová k tomu poznamenala: "Jde o očekávatelná čísla, kdy v jednotlivých zemích evropského prostoru vidíme rozličný vývoj, který se odráží i v insolvenční situaci. Tam, kde je silnější oživení, tam rychleji ustupuje default u podnikatelských subjektů. V řadě zemí je to samozřejmě dáno tím, že předchozí propad byl velmi hluboký a s ním přišel i neobyčejně vysoký počet insolvenčních případů, takže zlepšení je nyní prudké. To je případ Irska. Pro budoucí vývoj jsou ale nejdůležitější informace o Německu a Velké Británii. A obě tyto ekonomiky se zlepšují. Co se Francie týká, její insolvenční zákon a celý systém je pochybný a není náhoda, že patří k těm méně efektivním. Zde je podstatnější vždy dlouhodobý trend, protože kvůli některým specifickým ustanovením a silné ochraně dlužníků nejsou čísla o insolvenční situaci natolik vypovídající, jako v jiných státech."

Co se týká nových států Evropské unie, studie přináší mimo jiné tyto informace: "V nových členských zemích EU a dalších zemích východní Evropy bylo evidováno v roce 2013 celkem 100.984 podnikových insolvencí (2012: 97.169 případů). Nárůst 3,9 procenta je tedy o něco vyšší, než v západní Evropě.  K významnému zvýšení insolvencí došlo v Bulharsku (plus 221,7 procent), ve Slovinsku (plus 58,2 procent), ale také i v České republice (plus 33,7 procenta). V těchto zemích jsou významnými zátěžovými faktory zejména vysoká nezaměstnanost a slabá poptávka spotřebitelů. Mnoho ekonomik v zemích CEE v roce 2013 stagnovalo nebo klesalo. Méně bankrotů než v předchozím roce bylo zaznamenáno v Estonsku (minus 7,3 procenta) a v Lotyšsku (minus 7,2 procenta)." "Jak je vidět, nejrychlejší ústup insolvenční situace přichází v zemích, které se rozhodly pro rychlé ozdravení ekonomiky a zaplatily za to také značným poklesem hospodářského výkonu.Ale nyní ze svého tvrdého postupu těží," uvedla díle profesorka Kislingerová.

Celá studie v angličtině je k dispozici ke stažení ZDE.

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.