Nová data o insolvencích říkají: pozitivní trendy pokračují

08.10.2014

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku pokračoval trend z předchozích období, když meziročně poklesl celkový počet insolvenčních návrhů o 0,7 procenta. Při stejném časovém srovnání se ale zvýšilo množství skutečně vyhlášených konkurzů podnikatelských subjektů (firem a živnostníků) ze 179 na 207.

 

Celkově tedy dochází k určitému zlepšení, ale je třeba ho označit za dosti malé a nevýrazné, přičemž jde také o zlepšení nikoliv plošné. Navíc je třeba rozlišovat mezi světem návrhů a světem skutečně vyhlášených úpadků.

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

Insolvenční návrhy ČR*

 

2013

2014

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

1

2702

524

2178

2486

259

2227

2

2812

478

2334

3004

292

2712

3

3128

505

2623

3329

340

2989

4

3058

533

2525

3311

346

2965

5

3069

508

2561

2804

291

2513

6

2783

446

2337

2898

290

2608

7

2973

431

2542

 3110

 335

 2775

8

2906

435

2471

 2618

 248

 2370

9

2797

421

2376

 2885

 285

2600

10

3549

524

3025

 

 

 

11

3623

554

3069

 

 

 

12

3509

662

2847

 

 

 

celkem

36909

6021

30888

26445

2686

23759

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

Jak je vidno z tabulky 1, co se týká firemních návrhů, pokles je zde z dnešního pohledu dlouhodobý a celoroční. Jejich počet se meziročně snížil o třetinu, což je velmi výrazný pokles. Jak však již bylo uvedeno výše, neznamená to snížení počtu skutečně vyhlášených konkurzů.

Tabulka 2: Konkursy podnikatelů

zdroj: Creditreform

Tabulka 2: Konkursy podnikatelů

Konkurzy podnikatelů

měsíc

2013

2014

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

200

55

193

76

2

180

59

227

100

3

180

71

193

94

4

190

61

206

94

5

181

62

185

85

6

167

52

216

91

7

191

78

 228

 105

8

165

83

 187

 91

9

179

69

 207

 94

10

196

78

 

 

11

212

87

 

 

12

183

94

 

 

celkem

2224

849

1842

830

zdroj: Creditreform

Reorganizací bylo za devět mesíců roku 2014 povoleno 28 reorganizací, což je v porovnání s celkovým počtem 111 (od ledna 2008 do konce září 2014) určité zvýšení, avšak nikoliv zásadní. Jde s dosti značnou pravděpodobností o jistou reakci na snížení velikostního prahu pro reorganizaci, za druhé a především ale o důsledek  zlepšování ekonomické situace a faktu, že pravděpodobně větší počet podnikatelských subjektů nyní vstupuje do insolvence s relativně přijatelným stavem cash flow a tedy vyšší možností záchrany a dalšího ziskového provozu podniku dlužníka.

Počet návrhů u fyzických osob se zvyšuje, ale nelze to srovnávat s dynamikou z předchozích let. V roce 2014 se dokonce vyskytly dva měsíce, ve kterých došlo k mezoročnímu poklesu počtu insolvenčních návrhů, které na sebe podaly fyzické osoby.

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.