Nová data Creditreformu ukazují kolísání počtu insolvenčních návrhů

11.10.2017

Účinnost novely insolvenčního zákona se velmi silně projevila v tom, jak se vyvíjel počet insolvenčních návrhů ve třetím čtvrtletí 2017. Přesvědčivě to ukazují nové údaje společnosti Creditreform.

Tsiková zpráva společnosti Crediterofm mimo jiné uvádí:

"Červnový růst počtu insolvenčních návrhů byl v červenci vystřídán tak výrazným poklesem, že červencové hodnoty celkového počtu insolvenčních návrhů klesly na 26% průměrné pololetní hodnoty roku 2017. U firem to bylo 53% a u fyzických osob 24% průměrné pololetní hodnoty roku 2017. V dalších dvou měsících se počty insolvenčních návrhů zase zvyšovaly, ale dostaly se jen zhruba k polovině průměrných pololetních hodnot roku 2017.  

Tento vývoj nám výrazně ovlivnil celkové počty insolvenčních návrhů. Ve srovnání s devíti měsíci roku 2016 došlo k poklesu celkového počtu insolvenčních návrhů o 19,87%. U firem klesl o 23,06 % a u fyzických osob o 19,58%. Celkem bylo v prvních devíti měsících roku 2017 podáno 18 008 insolvenčních návrhů, z toho 1 445 u firem a 16 563 u spotřebitelů.

Vývoj počtu insolvenčních návrhů ve třetím čtvrtletí je důsledkem novely Insolvenčního zákona platné od 1.7.2017, kdy mj. platí u právnických osob povinnost, že musí svoji pohledávku dokládat uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora a hned při podání insolvenčního návrhu hradit zálohy. U fyzických osob zpřísňuje podání insolvenčního návrhu podmínka, že insolvenční návrh s návrhem na oddlužení může podat jen akreditovaná a odborně způsobilá osoba."

Vedoucí týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka k tomu doplňuje: "Tento vývoj byl očekávaný a došlo k potvrzení toho, že řada věřitelů si nebyla jista dopady novelizace a proto volila urychlení svých návrhů. Lze to považovat za velmi racionální jednání. U fyzických osob zde bude přetrvávat dopad změny, která zavedla přísnější pravidla pro firmy podávající insolvenční návrh za klienty. To krátkodobě může vést ke komplikacím, ale z dlouhodobého hlediska by to mělo vést k vyšší úrovni těchto insolvenčních návrhů, což by mělo soudům umožnit lepší práci. Nicméně v danou chvíli se děje pravý opak, což je ale v podstatě standardní jev. Uvidíme ale, jaký vliv na celý systém bude mít zavádění elektronických prvků, protože panují obavy o jejich funkčnosti.Strategicky jsou to však nutně jenom průvodní jevy na cestě, která je jinak správná."

Celou zprávu společnosti Creditreform naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.