Nenápadná změna insolvenčního zákona se má týkat především bytů

17.08.2017

Senátní návrh novely několika zákonů včetně insolvenčního zákona bude s velkou pravděpodobností projednán a Poslaneckou sněmovnou přijat již v září.

S touto novelou vyslovila souhlas i vláda a má poměrně širokou politickou podporu, je tedy dosti pravděpodobné, že se podaří návrh projednat ještě v tomto volebním období. Co se týká změn v insolvenčním zákonu, jde o v principu jeden větší zásah do textu (a s ním související menší změny, které pouze vytvářejí provázání s jinými částmi zákona). Navrhovaná změna zní:

2. V § 298 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 72 zní:

„(8) V případě, že je zpeněžena jednotka v domě a osoba odpovědná za správu domu a pozemku72) uplatnila v insolvenčním řízení pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, uspokojí se tato pohledávka z výtěžku zpeněžení jednotky před uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů podle odstavce 1, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení.

Smysl a dopad případné změny je jasný - v případě, že zajištěný věřitel bude očekávat plnění z prodeje bytové jednotky a pokud dlužník bude v souvislosti s užíváním této jednotky mít závazky vůči "domu" (poplatky, příspěvky do fondů, platby za odvoz odpadu a tak dále), pak až celá jedna desetina výnosu zpeněžení (po odečtení nákladů a odměny), může být primárně spotřebována na umoření tohoto dluhu.

"Je jasné, že toto opatření se dotkne především hypotečních bank, případně stavebních spořitelen a obecně finančních institucí, které přijímají jako zajištění nemovitosti, v daném případě byty v osobním vlastnictví. Skutečný dopad na ekonomiku bank ale není třeba přeceňovat, přece jenom v reálném světě nepůjde o sumy, které by byly zásadní, nicméně jde o další ze střípků pomalu se skládající mozaiky, která povede k přituhnutí na hypotéčním trhu," poznamenal k tomu veducí týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka

Zájemci o pečlivější prozkoumání připravované legislativy naleznou podrobnosti o sněmovním tisku 1108 ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.