Na obzoru je dosažení počtu 600 tisíc nezaměstnaných

11.03.2013

Podle posledních čísel Ministerstva práce a sociálních věcí vzrostl na konci února počet lidí registrovaných na úřadech práce již na 593 tisíc osob a lze předpokládat, že na koncibřezna se dostane přes hranici 600 tisíc lidí bez zaměstnání. Z hlediska insolvenčních procesů to znamená, že se dále bude zvyšovat pravděpodobnost defaultu rodin.

"Situace je hodně vážná, nicméně zhruba odpovídá předpokladům, se kterými jsme pracovali při přípravách našich prognóz pro rok 2013 a výhledů na další období," uvedla profesorka Eva Kislingerová z pražské Vysoké školy ekonomické, která vede vědecký tým Výzkum insolvence. Pro rok 2013 předpokládá tento tým, že bude podáno zhruba 34 tisíc insolvenčních návrhů na fyzické osoby nepodnikatele, což by oproti stavu roku 2012 znamenalo růst o téměř deset tisíc případů, tedy asi o třetinu. "Za leden a únor zatím vidíme růst pročtu návrhů o něco málo větší než osm procent - jde meziročně o asi 300 insolvenčních návrhů navíc. Avšak růst nezaměstnanosti naznačuje, že v následujících měsících se dynamika těchto procesů může výrazně zvýšit," poznamenává Luboš Smrčka v vědeckého týmu Výzkum insolvence.

Nemalý význam také může hrát zpomalení růstu počtu insolvenčních návrhů ke kterému došlo loni na konci jara a během léta. "To se nemusí opakovat. Například září byl loni mimořádně slabý měsíc s počtem návrhů hluboko pod dvěma tisíci. Letos předpokládáme hodnotu někde kolem 2300 návrhů," dodal Luboš Smrčka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.