"Malá novela" insolvenčního zákona prošla parlamentem

11.07.2012

Tak zvaná "protišikanózní" novela insolvenčního zákona prošla 11. července Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Následně ji musí projednat Senát a poté podepsat prezident republiky. Obojí bude pravděpodobně pouze formalitou.

Tak zvaná "protišikanózní" novela má zmenšit prostor pro ty insolvenční návrhy, které mají dlužníka donutit k rychlejšímu zaplacení dluhu a kde je dluh marginální vzhledem k obratu a výsledkům dlužníka. Novela umožňuje soudu do sedmi dnů od podání návrhu zamítnout návrh bez dalšího jednání a to v případě, že soud dospěje k názoru, že návrh je bezdůvodný. Navrhovateli je pak možné udělit pokutu až padesát tisíc korun.

Soud může také požadovat od věřitele složení kauce ve výši až několik milionů korun.Tato jistina má sloužit k případnému uspokojení nároku dlužníka na odškodnění v případě, že podáním insolvenčního návrhu (který se ukáže jeko bezdůvodný) vznikne dlužníkovi škoda na jeho podnikání. Vedle toho mají být ještě neprojednanou novelou zákona o insolvenčních správcích zpřísněna pravidla pro insolvenční správce (zpřísnění zkoušek) a u případů zvláštního významu a velikosti mají mít insolvenční správci bezpečnostní prověrku.

Návrh novely insolvenčního zákona, která již byla schválena v Poslanecké sněmovně, plně podporuje vláda, námitky vážnějšího charakteru neměla ani opozice a souhlasí s ním část ekonomů i právníků. Nicméně podle některých odborníků nejsou tato novela a především chystaná novela zákona o insolvenčních správcích nijak potřebné a bylo by lepší soustředit se na jiné aspekty insolvenčního zákona a norem, které s ním souvisejí. Server iHned citoval například insolvenčního správce Josefa Cupku (Sazka): "Šikanózní insolvence i přísnější pravidla pro správce jsou spíš drobnosti. Bezpečnostní prověrky nic nevyřeší. Insolvence u nás mají řadu závažnějších problémů. Jde o lhůty, podávaní návrhů, postavení věřitelů," vyjmenovává podle iHned slabá místa českých insolvencí Josef Cupka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.