Listopad 2013: další rekord v počtu insolvenčních návrhů

04.12.2013

Celkem 3623 insolvenčních návrhů podaných k soudům v listopadu 2013 znamená další rekord, když byl o 74 podání překonán ten poslední starý jenom měsíc. Soudy také prohlásily 212 konkurzů na majetky dlužníků z řad podnikatelských osob, tedy firem a živnostníků. I tento počet je novým rekordem."Zažíváme nyní takovou rekordní sezónu," uvedl člen týmu Výzkum insolvence doc. Luboš Smrčka.

Vývoj v listopadu 2013 tedy potvrdil předpoklady, že i nadále bude pokračovat růst insolvenčních případů. K němu došlo ve všech hlavních sledovaných kategoriích.Tabulka 1 se zaměřuje na insolvenční návrhy, které jsou děleny podle toho, na koho směřují. Kategorii nepodnikající živnostníci v roce 2012 společnost Creditreform nesledovala, tato čísla byla obsažena v kategorii "firmy"..

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

 

2012

2013

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

5

2652

712

1940

3069

508

410

2151

6

2619

611

2008

2783

446

384

1953

7

2536

609

1927

2973

431

443

2099

8

2772

724

2048

2906

435

454

2017

9

2371

611

1760

2797

421

422

1954

10

3006

793

2213

3549

524

539

2486

11

3198

903

2295

3623

554

570

2499

12

2663

789

1874

 

 

 

 

celkem

32228

8398

23830

33400

5359

4703

23338

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat, Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

Vedoucí týmu Výzkum insolvence prof. Eva Kislingerová k celkové situaci poznamenala: "Překonávání rekordních údajů není překvapením. Berme to tak, že z pohledu insolvencí je tu pořád doznívání recese a to bude ještě nějakou dobu pokračovat. Ve skutečnosti je česká ekonomika v recesi již od konce roku 2008, ta relativně krátká období růstu, která jsme zažili, nevyrovnala ani zdaleka ztráty utrpěné při poklesu. Hospodářská aktivita je pořád dosti pod úrovní roku 2008 a to se nutně projevuje."

Tabulka 2: Konkurzy podnikatelů

měsíc

2012

2013

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

126

36

200

55

2

164

41

180

59

3

167

44

180

71

4

142

39

190

61

5

163

54

181

62

6

161

43

167

52

7

160

45

191

78

8

158

46

165

83 

9

163

45

179

69 

10

196

60

196

78

11

169

54

212

87

12

130

48

 

 

celkem

1899

555

2041

755

zdroj: Creditreform

Počet vyhlášených konkurzů na majetek dlužníků - podnikatelských subjektů, již před polovinou listopadu překonal úroveň roku 2012 a i když čísla za prosinec nebývají vzhledem k počtu pracovních dnů nijak vysoká, je třeba počítat s asi 2 200 případů, které budou v roce 2013 zahájeny. Meziroční růst tak dosáhne více než 15ti procent.

Vůči fyzickým osobám nepodnikatelům bylo podáno v listopadu 2 499 insolvenčních návrhů, což je také rekordní počet a i tentokrát byl překonán čerstvý rekord z letošního října. "Nicméně co se tempa růstu týká, je podstatně pomalejší než v minulých letech a jsme tedy svědky určitého zpomalení, uklidnění situace. Meziroční růst počtu podání za jedenáct měsíců dosáhl pouze 6,3 procenta, což vzhledem k situaci musíme označit za uspokojivé," poznamenal docent Smčka. Upozornil ale na jiný fakt, který je podle jeho názoru varující a může naznačit hlubší problém s velkým sociálním dopadem. "Letos v listopadu došlo k jevu, který bych určitě nepodceňoval. Bylo podáno 2 936 návrhů na oddlužení. Rozdíl proti počtu insolvenčních návrhů je dán časovým skluzem v některých případech, to znepokojující není. Ale povolených oddlužení jsme zaznamenali pouze 1 886. Když se podíváme na vývoj počtu žádostí a vývoj počtu povolených oddlužení v minulosti, tak tam dochází k celkem přiměřenému kopírování a ten rozdíl se pohyboval povětšinou na úrovni 500 až 800 případů měsíčně, dosti často méně, ale v podstatě nikdy více. Když vzrostl počet podaných návrhů, rostl i počet povolených oddlužení. V letošním říjnu a listopadu se ale tyto nůžky prudce rozevřely. Letos v září činil rozdíl mezi podanými návrhy a povolenými oddluženími 278 případů, v říjnu to bylo 834 případů a v listopadu již 1 050 případů. Musíme vyčkat na další informace, zda se trend potvrdí, pokud ano, tak to bude znamenat za prvé zesílení tlaku na odvolací soudy, kam se odmítnutí žadatelé o oddlužení obrátí, s tím spojený růst agendy a za druhé také podstatně více fyzických osob v konkurtzních řízeních, což je v podstatě bezvýchodná situace," uvedl docent Smrčka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.