Lex COVID II prošel Poslaneckou sněmovnou

23.10.2020

Legislativa neobyčejně rychle zareagovala na opakované zhoršení epidemické situace a připravila novelizaci zákona známého jako Lex COVID. Dnes tento předpis projednala Poslanecká sněmovna.

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (zvaný velmi často Lex COVID nebo Lex COVID justice) byl původně přijat na jaře letošního roku v reakci na první vlnu šíření nemoci.

Nyní přistoupila legislativí moc v souvislosti s předpokládanými ekonomickými dopady vlny druhé na návrh ministerstva spravedlnosti k novelizaci zákona. Samotný původní zákon naleznete ZDE, O jeho různých spektech jsme psali mimo jné ZDE (komentář profesora Smrčky k počtu povolených moratorií), ZDE (úvaha docenta Tomáše Richtera nad smyslem zákona a jeho konstrukcí) a také ZDE (informace o specializované publikaci CRI, která shrnuje možnosti postupu podniků podle dočasných změn v insolvenčním zákoně).

Novela zákona č. 191/2020 Sb. je označována v publicisticém prostředí také jako Lex COVID II. Podstatné je, že postupuje procesem schvalování velmi rychle a v nejkratších možných termínech - vláda ji projednala teprve před čtyřmi dny. Do Senátu Parlamentu České republiky byla doručena pouze několik hodin po dnešním schválení v Poslanecké sněmovně. Osudy novely (původního Sněmovního tisku 1060) lze sledovat ZDE, text tisku je přímo ke stažení ZDE.

Zákon při jednání v Poslanecké sněmovně došel menších změn. Z hlediska insolvenčních řízení je podstatné, že se prodlužuje možnost podnikatelských subjektů požádat o mimořádné moratorium, prodlužuje se také doba moratorií na podávání insolvenčních návrhů a jsou uskutečněny i některé další kroky.

Detailnější komentář přineseme v nejkratší možné době.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.