Leden 2013 pokračuje v trendu: počet insolvencí roste

08.02.2013

Podle očekávání ohlásila společnost Creditreform v lednu 2013 další zhoršení insolvenční situace v zemi. Celkem bylo podáno 2702 insolvenčních návrhů, z toho 524 na firmy a 1782 na fyzické osoby. Zbylých 306 návrhů zařadili analytici společnosti creditreform do kategorie "nepodnikající živnostníci".

Tato kategorie byla nově vytvořena, protože podle autorů studie právě "nepodnikající živnostníci" zkreslovali do jisté míry minulé výsledky. Společnost ktomu ve své zprávě uvedla: "Do roku 2012 zveřejňovala společnost Creditreform celkové počty insolvenčních návrhů u firem a u fyzických osob. V rámci firem byly vykazovány i živnostenské firmy, které měly IČ a současně žádaly o oddlužení. Problematiku živnostenských firem žádajících o oddlužení zkoumala Expertní skupina pro insolvenční právo a dospěla k závěru, že nárok na řešení úpadku oddlužením má pouze dlužník, který není podnikatelem. Dlužník tudíž nesmí být v době podání návrhu podnikatelem. Prvotní aplikace uvedeného ustanovení vyvolávala dvě otázky, a to zda je možné připustit oddlužení jednak u osoby, která formálně ukončila podnikání a formálně vyhověla požadavku insolvenčního zákona, přesto má dluhy z předchozí podnikatelské činnosti, a jednak u osoby, která má formálně živnostenské oprávnění, avšak na jeho základě nepodniká, resp. nemá žádné dluhy z podnikatelské činnosti. Expertní skupina pro insolvenční právo dospěla ke stanovisku, že „dlužníkem, který není podnikatelem“ je ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního taková osoba, která není zákonem považována za podnikatele a zároveň nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání. V odůvodnění tohoto závěru zároveň připustila možnost insolvenčního soudu přihlédnout v konkrétní věci k tomu, že dluhy z podnikání jsou nepatrné. Současně bylo dále vyloženo, že podnikatelem není ten, kdo sice má živnostenské oprávnění, avšak na jeho základě nepodniká. Od roku 2013 bude společnost Creditreform skupinu živnostenských firem žádajících o
oddlužení, v rámci zpřesnění metodiky a zlepšení vypovídací schopnosti zveřejňovaných údajů, zveřejňovat ve sloupci nepodnikající živnostníci."

Celou zprávu společnosti Creditreform naleznete zde..

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.