Konference Insolvence 2020 nakonec pouze online

09.09.2020

Jakkoliv se organizátoři pokoušeli dlouhodobě překonat nepřízeň osudu, okolnosti jsou nakonec natolik nepříznivé, že se rozhodli konferenci Insolvence 2020 uskutečnit pouze online. Zhoršující se epidemická situace vedla k rozhodnutí nepokoušet náhodu a raději volit bezpečí před sice přijemným a podnětným, nicméně přece jenom rizikovým přímým setkáním.

Vážení a milí kolegové,  

za celé Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka si vám dovolujeme velice poděkovat za váš zájem o účast na 11. ročníku Mezinárodní vědecké insolvenční konference Vysoké školy ekonomické v Praze s názvem „Insolvence 2020 - Preventivní a včasné restrukturalizace - implementace v České republice a ve vybraných evropských zemích“, která byla z důvodu pandemie COVID-19 odložena na 16. září 2020.  

Bohužel aktuální situace nám neumožňuje uskutečnit konferenci v zamýšleném rozsahu, formátu a za účasti veřejnosti. Neúčast veřejnosti nás mrzí o to více, že se na akci s předstihem registrovalo opět více než 250 účastníků.  

Zvažovali jsme, jakým vhodným způsobem bychom konferenci uskutečnili. Nakonec se organizační výbor konference přiklonil k variantě, že konferenci zrealizujeme i bez účasti veřejnosti a jednotlivé příspěvky pro vás natočíme a následně je budeme postupně zveřejnovat na webových stránkách konference a sociální síti LinkedIn.  

Věříme, že vám touto formou alespoň budeme moci zprostředkovat zajímavý obsah, o který nepřijdete, a budeme pevně věřit, že následující ročník konference se uskuteční již v květnu 2021 a budeme se moci potkat také osobně.  

Za redakci Výzkum insolvence dodáváme, že jednotlivé příspěvky budeme přebírat i na náš web a zveřejňovat souběžně s výše popsaným způsobem.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.