Konec roku 2020 byl v insolvencích stále poklidný

06.01.2021

Jakkoliv se na konci roku 2020 projevil trend růstu počtu zahájených insolvenčních řízení s podnikatelskými subjekty, stále bylo možné tvrdit, že vývoj můžeme označit spíše za klidný. Odborníci nicméně předpokládají pro další měsíce růst počtu insolvencí, především v závislosti na tom, jak budou odeznívat vládní podpůrná opatření.

Data společnosti Surveilligence za prosinec 2020 mimo jiné ukazují, že bylo podáno 120 insolvenčních návrhů, tj. o 22 více než v listopadu 2020 (98 návrhů). Bylo však prohlášeno pouze 38 konkurzů právnických osob, tj. o 7 méně než v listopadu 2020 (45 konkurzů). Ve stejném měsíci (v prosinci 2020) byly povolené 2 reorganizace (Františkovy Lázně SAVOY a.s. a SUMTEXCZ s.r.o.), žádná reorganizace nebyla přeměněna na konkurz. Nově bylo vyhlášeno 13 moratorií a prodlouženo bylo 8 moratorií.

 

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.