Jednání o insolvenčním zákoně jsou ve finále

11.01.2019

Rozhodování mezi senátní verzí insolvenčního zákona, poslaneckou verzí a mezi případným nepřijetím ani jedné z nich lze očekávat koncem ledna.

Podle posledních zpráv by mělo k závěrečnému hlasování a rozhodnutí o tom, zda bude přijata senátní nebo sněmovní verze novely insolvenčního zákona očekávat 22. ledna 2019 odpoledne. Poslanci budou nejprve hlasovat o přijetí senátní verze (ke schválení je při usnášeníschopnosti sněmovny potřebná prostá většina přítomných poslanců). Pokud nebude přijata verze Senátu, budou poslanci hlasovat o svém původním textu (ke schválení je potřebných 101 hlasů bez ohledu na počet přítomných).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.