Jedna z největších českých stavebních společností PSJ a.s. je znovu v insolvenčním řízení

11.09.2018

Podle informací serveru iDnes na sebe podala stavební společnost PSJ a.s. 10. září insolvenční návrh. Informace o novém návrhu však dosud nebyly zveřejněny v insolvenčním rejstříku.

Server iDnes (zpráva ZDE) mimo jiné napsal: „Jednání o nalezení vhodného finančního partnera byla přes veškerou snahu představenstva neúspěšná. Proto představenstvo splnilo svou zákonnou povinnost a předmětný návrh soudu učinilo,“ uvedl mluvčí firmy Miroslav Fuks. PSJ se potýká na jedné straně s pohledávkami vůči třetím osobám, které jsou zhruba ve výši 1,75 miliardy korun. „Nacházíme se v úpadku ve formě druhotné platební neschopnosti,“ konstatovalo vedení PSJ v dokumentu zdůvodňujícím insolvenční návrh. Velkým problémem jsou ale také ztráty, jimiž skončily některé z významných tuzemských či zahraničních zakázek. Server díle uvedl, že podle insolvenčního návrhu má společnost závazky ve výši 1,76 miliardy korun a to vůči více než 1500 věřitelů. Závazky za více než 900 milionů jsou po splatnosti déle než tři měsíce.

Návrh představenstva následuje velmi krátce po nedávném návrhu, který podal na základě pohledávky ve výši 200 tisíc korun věřitel. Ten však po dohodě s dlužníkem vzal návrh zpět, v mezidobí se však připojili věřitelé další. Soud na základě zpětvzetí řízení zastavil, proti tomu ale jeden z dalších věřitelů podal odvolání. Detaily obsahuje tento dokument z 11. září (ZDE).

Z postupu soudu vyplývá, že případ bude řešen v souběhu s insolvenčními řízeními proti společnostem D.I.S. spol.s r.o. a SCF SERVIS s r. o. - podle podání věřitele i podle zjištění soudu totiž tvoří tyto společnosti koncern. V případě SCF již byla na konci letošního srpna povolena reorganizace. Firma D.I.S. je v konkurzu od konce srpna loňského roku.

PSJ byla v minulosti spojována především s řadou projektů v Rusku, kde firma dosahovala velmi vysokých růstů obratu. Nyní se však ukázalo, že tyto projekty byly, podobně jako některé české stavby, z hlediska PSJ ztrátové.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.