Insolvenční zákon čekají možná další změny

07.11.2018

Novela insolvenčního zákona by měla v nejbližší době po schválení Poslaneckou sněmovnou putovat do Senátu. Přesto není zdaleka jisté, že právě současné znění bude skutečně tím, které nabude v polovině příštího roku účinnost.

Již v prvních reakcích na schválené znění insolvenčního zákona se totiž objevily požadavky na další úpravy.

Ty se mají týkat za prvé otázky požadavku na třicetiprocentní uhrazení závazků. Především podle STAN a některých dalších stran (také ČSSD) by měl být tento požadavek ze zákona vyškrtnut. Vstup do procesu oddlužení by tak byl automatický pro všechny dlužníky, kteří na sebe podají insolvenční návrh, což již zavádí nynější podoba novely. V průběhu a na závěr insolvenčního řízení by tak bylo posuzováno pouze to, zda dlužník po celou dobu procesu hradil náklady a odměnu správce a zda vynaložil dostatečné úsilí k úhradám věřitelům. Pokud by během celého řízení nedošlo k tomu, že by insolvenční správce dal návrh na zrušení oddlužení pro neplnění podmínek dlužníkem, bylo by odpuštění dluhů automatickým závěrem řízení.

Druhá změna se má týkat nové kvantitativní brány oddlužení, která je v současné podobě novely stanovena v principu na 2300 korun měsíčně, když dlužník je povinen splácet věřitelům minimálně stejnou částku, jako je paušální odměna a náhrada nákladů správce. Tato brána by byla zrušena s tím, že podmínky oddlužení by byly splněny v jejich základní podobě i pouhým placením nákladů insolvenčního řízení.

Třetí oblastí potenciálních změn je struktura a výše odměny insolvenčního správce.

Projednání novely Senátem se očekává do konce tohoto roku.

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.