Insolvenční návrhy v květnu: růst, i když mírný

11.06.2013

V květnu 2013 bylo podáno celkem 3069 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 508 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 410 u nepodnikajících živnostníků a 2151 u fyzických osob. "Naplňují se zcela naše předpoklady, že pokud pomineme jednotlivé výkyvy, bude se počet insolvenčních řízení v roce 2013 soustavně zvyšovat, avšak daleko pomalejším tempem, než se tomu dělo v letech 2011 a 2012. Ostatně vzhledem k absolutním počtům případů již ani není dost dobře možné, aby růst pokračovat stejně dynamicky," komentovala vývoj insolvencí v květnu 2013 vedoucí týmu Výzkum insolvence prof. Eva Kislingerová.

Počty insolvenčních návrhů u firem a u živnostníků se v květnu 2013 vrátily na březnové hodnoty a nárůst, který signalizoval vývoj v dubnu zatím nepokračuje. Zastavil se však i pokles počtu insolvenčních návrhů u fyzických osob. Proti minulému měsíci došlo u fyzických osob - spotřebitelů opět k růstu počtu insolvencí, ale březnová maximální hodnota překročena nebyla. "Stále si ale myslíme, že to je pouze otázka času. Možná nepřijde nový rekord v červnu a nebo v červenci, ale můžeme ho očekávat spíše na podzim. I nadále však předpokládáme, že rok 2013 bude ve vývoji počtu insolvenčních případů zlomový. Pro rok 2014 v danou chvíli odhadujeme stagnaci nebo i mírný pokles v absolutních číslech v podstatě u všech sledovaných kategorií," dodala prof. Kislingerová s tím, že však bude záležez na vývoji makroekonomických ukazatelů..

Tabulka: Insolvenční návrhy ČR

 

2012

2013

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

5

2652

712

1940

3069

508

410

2151

6

2619

611

2008

 

 

 

 

7

2536

609

1927

 

 

 

 

8

2772

724

2048

 

 

 

 

9

2371

611

1760

 

 

 

 

10

3006

793

2213

 

 

 

 

11

3198

903

2295

 

 

 

 

12

2663

789

1874

 

 

 

 

celkem

32228

8398

23830

14769

2548

1891

10330

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

 

 

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

Do roku 2012 zveřejňovala společnost Creditreform celkové počty insolvenčních návrhů u firem a u fyzických osob. V rámci  firem byly vykazovány i živnostenské firmy, které měly IČ a současně žádaly o oddlužení. Od roku 2013 však společnost Creditreform v rámci zpřesnění metodiky a zlepšení vypovídací schopnosti zveřejňovaných údajů zveřejňuje skupinu nepodnikajících živnostníků ve zvláštní kategorii. Možným způsobem řešení úpadku firem je konkurs nebo reorganizace. Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Konkurzů bylo v květnu 2013 prohlášeno 181, z toho počet konkurzů živnostníků činil 62. Dynamický nárůst počtu konkurzů, který byl zaznamenán v dubnu, se nezopakoval a jejich počet se vrátil k březnovým hodnotám. Pokud však srovnáme počty konkurzů v květnu 2012 a 2013, činí nárůst konkurzů proti předchozímu květnu 11 procent.

Obratově největší společnost v konkurzu – firma LESS a.s. měla soudem schválenou reorganizaci. 27. 5. 2013 vydal soud usnesení o přeměně reorganizace v konkurs.

Tabulka č. 2:  Konkurzy podnikatelů

měsíc

2011

2012

2013

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

145

42

126

36

200

55

2

144

34

164

41

180

59

3

174

36

167

44

180

71

4

146

35

142

39

190

61

5

178

38

163

54

181

62

6

154

43

161

43

 

 

7

115

32

160

45

 

 

8

124

39

158

46

 

 

9

157

50

163

45

 

 

10

133

41

196

60

 

 

11

158

59

169

54

 

 

12

150

46

130

48

 

 

celkem

1778

495

1899

555

931

308

zdroj: Creditreform

Tabulka č. 3: Firmy v konkurzu za měsíc květen dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

26115271

LESS a.s.

Poskytování služeb ekonomické a administrativní povahy členům holdingu LESS.

50

1 021 715 000

28376293

BODY BASICS CZ s.r.o.

Výroba a prodej přírodních kosmetických produktů pro péči o tělo

70

250 000 000

28480562

Kamil Kantek s.r.o.

Silniční nákladní doprava

116

239 000 000

45537101

Otčenášek s.r.o.

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

24

233 678 000

26380340

Stavební činnost, s.r.o.

Stavební činnost

28

163 990 000

25784706

EuroSystems a.s.

Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

19

152 307 000

25581490

PARLET s.r.o. v likvidaci

Stavební činnost

0

150 000 000

26315394

BAU INPRO a.s.

Projektování a stavba montovaných dřevostaveb

14

149 247 000

26243989

FERROCOM a.s.

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

5

147 862 000

25837982

RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o.

Stavební činnost

85

100 247 000

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů má dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů. Pozitivní signály se objevily v dubnu 2013, kdy poprvé v letošním roce došlo k poklesu insolvenčních návrhů spotřebitelů. Hned v květnu se však tato tendence opět obrátila. Nárůst insolvenčních návrhů u fyzických osob činil v květnu proti předchozímu měsíci 3,1%. V květnu 2013 bylo podáno 2151 insolvenčních návrhů na fyzické osoby – spotřebitele. Pokud srovnáme prvních pět měsíců roku 2012 a 2013, je nárůst insolvenčních návrhů letos mírnější a činí zatím jen 6,4%. Během května bylo podáno celkem 2615 žádostí  o oddlužení. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1929 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo 36 dlužníků. Pokud nedojde k  zpeněžení majetku, je oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.