Insolvence v únoru - návrat k dynamickému růstu

04.03.2013

Únorová čísla o vývoji insolvenčních návrhů jsou znovu alarmující. Podle zprávy společnosti Creditreform bylo podáno celkem 2812 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 480 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 316 u nepodnikajících živnostníků a 2016 u nepodnikatelů. Počty insolvenčních návrhů v únoru 2013 ve srovnání s lednem opět rostly (po přepočtu na počet dní v měsíci) a to nejen u nepodnikatelů, ale i u firem a živnostníků.

Vedoucí vědeckého týmu Výzkum insolvence Eva Kislingerová k tomu poznamenala: "Potvrzuje se naše očekávání, které jsme publikovali v uplynulých měsících. Počty insolvenčních návrhů se budou i v roce 2013 zvyšovat - i když dynamika bude nižší, než letech 2011 nebo 2012, celková čísla budou dramatická."

Pokud bychom hledali meziroční srovnání, tak u fyzických osob vzrostl počet návrhů o zhruba sto na 2016 případů, což je nárůst jen o málo vyšší než pět procent. Co se týká firem a nepodnikajících živnostníků, tak zde vidíme číslo 796 případů, což při srovnání s únorem 2012, kdy ještě nebyly tyto kategorie rozděleny, znamená růst o zhruba 110 položet, čili o 15,9 procenta.

Podstatnější však je, že se zvýšil i počet opravdu prohlášených konkurzů a to jak u firem, tak i u živnostníků. Soudy takto rozhodly v případu 180 podnikatelských subjektů (v únoru 2012 to bylo 164 subjektů a v únoru 2011 pak 144 subjektů). Z tohoto počtu šlo do konkurzu 59 živnostníků (roky před tím to bylo 41 a 34).

Podle týmu Výzkum insolvence porostou v celkových číslech počty insolvencí v roce 2012 i nadále velmi dynamicky. V práci Vývoj insolvenčních návrhů v roce 2012 a výhled do budoucna (k dispozici zde) například profesorka Eva Kislingerová uvádí, že v roce 2013 vzroste počet skutečně vyhlášených konkurzů o 15 procent (meziročně), přičemž pro první období roku předpovídá její projekce vyšší míry růstu, které se budou postupně snižovat. Za první dva měsíce 2013 bylo dosaženo skutečné míry růstu 31 procent. "Zdá se, že realita zatím překonává naše odhady, ale stále platí, že v druhé polovině roku by se měl trend výrazně zmírnit," poznamenala k tomu profesorka Kislingerová.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.