Insolvence v srpnu: méně návrhů na podniky, stejně prohlášených konkurzů

06.09.2019

Poslední data o vývoji insolvenčních řízení v České republice ukazují, že v červenci sice poklesnul výrazně počet podaných insolvenčních návrhů, počet zahájených konkurzů a reorganizací se ale prakticky nezměnil.

Podle údajů společnosti Surveilligence bylo v České republice srpnu 2019 podáno 77 insolvenčních návrhů, tj. o 26 návrhů méně než v červenci 2019 (103 návrhů). Ve stejném měsíci bylo prohlášeno 59 konkurzů právnických osob, tj. stejně jako v červenci 2019 (59 konkurzů). Počet konkurzů za prvních osm měsíců je tak téměř stejný, jako počet konkurzů v roce 2018.

 

V srpnu 2019 byla povolena jedna reorganizace (MAGASPASa.s.). Jako forma řešení úpadku nastal konkurz nejčastěji ve firmách existujících 5 až 10 let, které zaměstnávaly méně než 10 pracovníků. Základní kapitál 80 % úpadců, kteří skončili v srpnu 2019 v konkurzu, nepřevyšoval 1 milion koru. Základní kapitál jedné společnosti v konkurzu byl ve výši 1,1 miliardy korun (Auto Corsona.s.).

V srpnu 2019 nebyla žádná reorganizace přeměněna v konkurs. Třináct konkurzů právnických osob spadalo svými parametry pod insolvenční správce se zvláštním povolením. Mezi insolvenčními správci se zvláštním povolením dominuje AS ZIZLAVSKY v.o.s.s 26,2 % konkurzů právnických osob za posledních 12 měsíců.

Celou zprávu společnosti Surveilligence je možné nalézt ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.