Insolvence v lednu 2014: První informace naznačují prudké zpomalení

08.02.2014

Společnost CRIF - Czech Credit Bureau oznámila, že podle jejích statistik bylo v lednu 2014 podáno pouze 165 insolvenčních návrhů na obchodní společnosti, 536 návrhů na podnikatele - fyzické osoby (živnostníky) a 1691 návrhů na fyzické osoby (osobní bankrot). Všechna tato čísla jsou překvapivě nízká a pokud se potvrdí, znamenala by podstatný meziroční pokles (při srovnání s lednem loňského roku).

"Uvidíme, zda čísla společnosti Creditreform, která v této souvislosti používáme častěji, budou obdobná. Zatím ještě nebyla zveřejněna," poznamenala vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorka Eva Kislingerová. "Každopádně ten pokles, který naznačují data CRIF, by byl opravdu významný a pokud by se potvrdil, přineslo by to dost možná korekci odhadů na celý tento rok," dodala.

Podle člena týmu docenta Luboše Smrčky bylo ochabování trendu cítit již delší dobu. "Stále jsme zažívali rekordy na všech frontách, ale ta dynamika byla nízká. Osobně bych byl samozřejmě rád, kdyby naše předpovědi pro rok 2014 o pokračujícím, i když velmi mírném růstu počtu insolvenčních návrhů, byly příliš pesimistické a kdyby se ukázalo, že další růst počtu případů již nebude, ale zatím není co slavit. Počkejme na data Creditreform a především na další měsíce. Naše odhady vždy vycházely z předpokladu, že počet insolvenčních případů sleduje křivku poklesu nebo růstu ekonomické aktivity až s určitým zpožděním, které odhadujeme na základě analýz minulých dat na cca šest až dvanáct měsíců. Kdyby nás měl letošek přesvědčit o tom, že nebude tak zle, bylo by to skvělé pro českou ekonomiku. Pak bychom totiž mohli především ve druhé části roku počítat s poklesem nezaměstnanosti, což by výrazně provětralo tíživou atmosféru našeho hospodářství," dodal docent Smrčka.

V této souvislosti upozornil na dobrá data o průmyslu a především o poptávce ze zahraničí. "Možná se v těch číslech za prosinec, novější zatím nejsou k dispozici, ukazuje určitý vliv intervencí ČNB proti koruně. Je ale třeba vidět, že potíže zůstávají například ve stavebnictví a že tomuto oboru nepomáhá ani další politická změna. S tou jsou tradičně spojené silné personální posuny, výměny manažerů organizací, které řídí vládní investice do infrastruktury. Takové výměny vždy znamenají zpomalení čerpání peněz, soustředění pozornosti spíše na kontrolní činnost, zda v minulosti nebyly porušovány zákony. Novi lidé na vedoucích pozicích váhají s dalšími rozhodnutími, protože se teprve orientují v situaci a nechtějí dělat žádná skutečná rozhodnutí. Z minulosti to již dobře známe a můžeme očekávat, že takový stav bude trvat několik měsíců, například celé jedno čtvrtletí. To může znamenat, že nebudou uskutečněny práce v objemu miliard či spíše desítek miliard a v relativně krátké stavební sezóně se takové zpoždění nemusí podařit dohnat. Pokud ale nebudou investice pokračovat, pak mírné celkové oživení ekonomiky nebude znamenat pozitivní posun ve stavebnictví a to zůstane dál jako koule na noze celé české ekonomiky," dodal docent Smrčka. Upozornil především na význam stavebnictví pro sezónní zaměstnanost, která je podstatná pro výši reálných příjmů tisíců domácností. "A nižší příjmy znamenají nižší spotřebu, zároveň také vyšší sociální výdaje státu," poznamenal na závěr.

Tisková zpráva CRIF je k dispozici zde (odkaz na stránky CRIF)

 

Plné znění tiskové zprávy CRIF:

V lednu bylo vyhlášeno 1 547 osobních a 479 firemních bankrotů
TISKOVÁ ZPRÁVA, 04/02/2014
Lednové zlepšení: poklesl jak počet bankrotů, tak i návrhů na ně.

Osobních bankrotů oproti prosinci ubylo o 107 případů. Návrhů na osobní bankrot bylo podáno 1 691, tedy dokonce o šest stovek méně, než minulý měsíc. Bankrotů obchodních společností bylo v pouze 85, podstatně méně, než byl měsíční průměr v roce 2013. Také živnostníků zbankrotovalo v lednu ve srovnání s prosincem méně, celkem 394. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

„Z celkového počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášených v lednu letošního roku bylo 90 % řešeno formou oddlužení, což je nejvyšší podíl v dosavadní historii,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

V lednu bylo podáno 165 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 403 méně než v prosinci, ten byl ovšem z pohledu počtu návrhů rekordní. „I když je leden měsícem, ve kterém bývá obvykle podáváno nejméně návrhů na bankrot obchodních společností, tak nízký počet návrhů jako letos byl podán jen v lednu roku 2008,“ uvedla Věra Kameníčková. „Rovněž počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (podáno jich bylo 536) byl v lednu o 108 nižší než v prosinci,“ dodala.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v lednu vyhlášeno v odvětví služeb (25) a obchodu (16). V posledním roce téměř dvě třetiny bankrotů připadly právě na tato dvě odvětví. V lednu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (33 bankrotů), naopak ani jeden bankrot nebyl vyhlášen v Jihočeském a Karlovarském kraji. Nejvíce živnostníků v lednu zbankrotovalo v Moravskoslezském kraji (73) a v Ústeckém kraji (60).

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 1 334 bankrotů obchodních společností. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se meziročně zvýšil téměř o dva tisíce případů na 4 524. Podíl oddlužení na počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů se meziročně zvýšil ze 73 % na 81 %.

Ve zpracovatelském průmyslu se počet bankrotů meziročně snížil o 13 %, šestiprocentní snížení nastalo také ve stavebnictví. „Navzdory tomu je stavebnictví stále odvětvím, ve kterém připadlo za posledních 12 měsíců nejvíce bankrotů na 10 000 obchodních společností, a to téměř 65,“ upozorňuje Kameníčková.

Meziročně se počet bankrotů snížil o 3 %. Ke snížení došlo v osmi ze třinácti krajů, nejrychleji se jejich počet meziročně snížil v Jihočeském kraji, a to o téměř 30 %. Nejrychleji se počet bankrotů meziročně zvýšil v Libereckém kraji a v kraji Vysočina.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Osobní bankroty

Od ledna roku 2008 bylo vyhlášeno téměř 59 tisíc osobních bankrotů. „Z tohoto počtu bylo v 853 případech oddlužení zrušeno z důvodů neplnění splátkového kalendáře. Podmínky tedy nezvládlo splnit pouhé jedno procento dlužníků,“ upřesnila Kameníčková.

V lednu bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno ve Středočeském (321) a v Ústeckém kraji (222). V Pardubickém kraji byl vyhlášen pouze jeden osobní bankrot.

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 19 017 osobních bankrotů, což je o 1 673 bankrotů více než o rok dříve. Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil pouze o 10 %, dynamika je tedy podstatně nižší než v předchozích letech. Nejvíce osobních bankrotů bylo v uplynulém roce vyhlášeno ve Středočeském kraji (2 489), nejrychleji se jejich počet meziročně zvýšil v Jihomoravském a Zlínském kraji. V pěti krajích se však počet osobních bankrotů meziročně snižoval, nejvíce v Plzeňském a v Karlovarském kraji, dále pak v kraji Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém.

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.