Insolvence v dubnu: meziměsíční pokles návrhů u fyzických osob, jinak růst

06.05.2013

Tradičně, tedy povětšinou silným růstem, se prezentovala dubnová insolvenční situace v České republice. Meziměsíčně sice mírně poklesl počet insolvenčních podání na fyzické osoby, ale v podstatě se všechna ostatní data o úpadcích v zemi zvýšila. To platí především u počtu skutečně vyhlášených konkurzů. Těch bylo loni v dubnu 142, letos ve stejném měsíci již 190. To znamená meziroční růst o třetinu.

Podle dat zveřejněných společností Creditreform bylo za první čtyři měsíce roku 2013 vyhlášeno již 750 konkurzů. Za stejné období roku 2012 to bylo pouze 609 konkurzů, meziroční růst je v tomto srovnání větší než 23 procent. "Potvrzuje se předpoklad, podle kterého zpomalení růstu počtu podaných insolvenčních návrhů nebude mít přímý vliv na počet skutečně projednávaných případů. Určité legislativní změny vedly k větší rozvaze těch, kdo návrh podávají. Ale to neznamená, že se zlepšila ekonomická situace. Naopak, tlaky na úpadky podnikatelů a obchodních společností se nesnižují, nýbrž stále ještě rostou," uvedla k novým číslům vedoucí vědeckého týmu Výzkum insolvence profesorka Eva Kislingerová.

V dubnu 2013 bylo podáno celkem 3058 insolvenčních návrhů, z toho 533 na firmy, 439 na nepodnikající živnostníky a 2086 na fyzické osoby. V prvních dvou kategoriích to znamená meziměsíční růst oproti březnu v řádu desítek případů, u fyzických osob se ale počet podaných návrhů snížil o více než sto, což vedlo i ke snížení celkového počtu návrhů. Maziročně ale došlo k růstu ve všech kategoriích.(V případě kategorie firem je potřebné mít na paměti, že společnost Creditreform změnila svoji metodiku a letošní čísla nejsou v kategorii firmy zcela srovnatelná s čísly loňskými. Nicméně je velmi pravděpodobné, že zde dochází při eliminaci vlivu změny metodiky k podstatnému růstu.To potvrzují již zmíněná data o skutečně vyhlášených konkurzech, která svojí silnou dynamikou dávají celé situaci nejtemnější nádech. "Zde jsou růsty skutečně alarmující. Pouze loňský říjen se 196 konkurzy byl tak špatný, že může v tomto měřítku konkurovat letošnímu lednu až dubnu, kdy jsme zaznamenali postupně 200, 180, 180 a190 vyhlášených konkurzů.Kdybych měla použít poněkud sportovní terminologii, tak do pětice nejhorších měsíců proniknou pouze čtyři letošní a onen loňský říjen," poznamenala profesorka Kislingerová.

Kompletní zpráva společnosti Creditreform je k dispozici zde..

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.