Insolvence v červenci: optické zpomalení

16.08.2012

V červenci 2012 bylo podáno celkem 2536 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 609 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 1927 u nepodnikatelů. Proti minulému měsíci vzrostl počet insolvenčních návrhů u právnických osob a podnikatelů po přepočtu na počet pracovních dní o 4,67%. Při srovnání červencových hodnot v letech 2012 a 2011 došlo k nárůstu insolvencí téměř o 23%.

Nová data společnosti Creditreform naznačují zpomalení tempa růstu počtu insolvenčních návrhů, ale jak zdůrazňuje i tisková zpráva společnosti (zde), takový trend musí potvrdit ještě další měsíce a především měl červenec nižší počet pracovních dnů. Členka týmu "Výzkum insolvence" prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. k tomu poznamenala: "Samozřejmě je podstatné sledovat konkrétní vývoj v konkrétních měsících, ale určitě nemá smysl vyvozovat z jednoho čísla nějaké dalekosáhlé závěry. Ve skutečnosti totiž podobných drobnějších výkyvů přišlo v předchozích měsících více a zatím vždy platilo, že nezměnily hlavní trend, kterým je pro letošek meziroční zvyšování počtu podaných insolvenčních návrhů jak na podniky tak i na fyziské osoby." Podle jejího názoru je možné očekávat zpomalení meziročních růstů a také stagnaci v meziměsíčních posunech až v roce 2013. "Vysvětlení bude jednoduché. Začneme vše posuzovat vůči letošním datům, takže získáme daleko vyšší základnu. Dočkáme se pakpravděpodobně i určitého poklesu u podniků s tím, jak ubude šikanózních návrhů v souvislosti s tak zvanou malou novelou insolvenčního zákona," dodala profesorka Kislingerová.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.