Insolvence přesně podle předpokladů: zpomalování pokračuje

04.10.2013

Přesně tak, jak předpokládal vědecký tým Výzkum insolvence, se vyvíjely nové případy v září 2013. Přibývalo jich, ale daleko pomalejším tempem než v minulých letech.

Podle zkoumání společnosti Creditreform, která zveřejňuje statistiky nových případů, došlo k významnému zpomalení růstu počtu insolvenčních podání a to jak vůči podnikatelským subjektům, tak i vůči fyzickým osobám. "Tempo zpomalování je jenom o trochu větší, než jsme předpokládali, ale v předpovědích se nikdy nelze "trefit" úplně," poznamenala k tomu profesorka Eva Kislingerová, který tým Výzkum insolvence vede.

„Devět měsíců letošního roku potvrzuje klesající tempo růstu celkového počtu insolvenčních návrhů. Ve srovnání s rokem 2012 došlo letos k nárůstu insolvenčních návrhů jen o 12,3%. V období 1 – 9 2012/2011 činil nárůst insolvenčních návrhů 33,5 procenta."

Podle nových statistik činil růst insolvenčních návrhů u firem a podnikatelů (včetně nepodnikajících živnostníků) za první tři čtvrtletí roku 2013 ve srovnání se stejným obdobím 2012 celkem 33,2 procenta Rozhodující částí jsou však nepodnikající živnostníci, kde meziročně došlo ke zvýšení o 72,7 procenta. Podle člena týmu Výzkum insolvence docenta Luboše Smrčky bude nutné tuto dynamiku přesněji analyzovat.

Creditreform dále uvádí: „ V září 2013 bylo podáno celkem 2797 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 421 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 422 u nepodnikajících živnostníků a 1954 u spotřebitelů. Nepodnikající živnostníci jsou živnostenské firmy, které mají IČ a současně žádají o oddlužení. Předpokladem pro žádost o oddlužení je, aby byly buď ekonomicky neaktivní, nebo aby jejich dluhy z podnikání byly nepatrné." Ve skutečnosti však řada těchto případů končí konkurzem, protože soud dojde k závěru, že není možné postupovat podle předpisů o insolvenci fyzických osob – právě kvůli významnosti dluhu vzniklého z podnikání. Postoj soudů k tomu, jaký díl dluhu je ještě možné chápat jako nepatrný, se přitom liší podle místní příslušnosti i jednotlivých soudců.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.