Insolvence jsou za vrcholem, potvrzuje zpráva Creditreform

22.01.2016

Společnost Creditreform, která se dlouhodobě zaobírá zkoumáním vývoje počtu insolvenčních řízení, potvrdila, že v roce 2015 došlo k poklesu počtu případů ve všech sledovaných parametrech.

Zprávu společnosti přinášíme v plném znění (první část):

Vývoj insolvencí v České republice v roce 2015

Praha, leden 2016 – Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008 do roku 2013 můžeme pozorovat jejich každoroční strmý růst. Historicky nejvyšší hodnota ročního počtu insolvenčních návrhů byla zaznamenána v roce 2013, kdy se celkový počet insolvenčních návrhů zastavil na hodnotě 36.909. V dalších letech již zaznamenáváme poklesy. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 2013 o 4,8%. V roce 2015 dochází k dalšímu poklesu, který proti roku 2014 činí již 7,9%.

V roce 2015 zaznamenáváme pokles podaných insolvenčních návrhů nejen u firem, ale poprvé i u spotřebitelů. Pokles insolvenčních návrhů u firem činil ve srovnání let 2015/2014 15,7% a proti minulému období není již tak radikální. V letech 2014/2013 to bylo dokonce 40,8%. Pozitivní vývoj směrem dolů proběhl u spotřebitelů. V roce 2015 klesl počet insolvenčních návrhů proti roku 2014 o 7%, kdežto v letech 2014/2013 se ještě jednalo o mírný růst (2,2%).

Tabulka č. 1: Insolvenční návrhy v ČR

Měsíc

2013

2014

2015

 

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

1

2702

524

2178

2486

259

2227

2353

264

2095

2

2812

478

2334

3004

292

2712

2831

261

2570

3

3128

505

2623

3329

340

2989

3282

332

2950

4

3058

533

2525

3311

346

2965

2918

280

 2644

5

3069

508

2561

2804

291

2513

2679

244

2435

6

2783

446

2337

2898

290

2608

3025

272

2753

7

2973

431

2542

 3110

 335

 2775

2606

250

2356

8

2906

435

2471

 2618

 248

 2370

2234

218

2016

9

2797

421

2376

 2885

 285

2600

2445

190

2255

10

3549

524

3025

2998

284

2714

 2741

250

 2491

11

3623

554

3069

2768

282

2486

 2599

 208

 2391

12

3509

662

2847

2929

311

2618

 2640

 235

 2405

celkem

36909

6021

30888

35140

3563

31577

32353

3004

29349

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, Insolvenční rejstřík

Graf č.1: Vývoj insolvenčních návrhů v období roku 2008 – 2015

viz přílohy

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Změny v počtech insolvenčních návrhů zaznamenáváme i v jednotlivých krajích a odvětvích.

Nejvyšší počet insolvenčních návrhů byl podán v roce 2015 stejně jako v loňském roce v hlavním městě Praze. Následuje Jihomoravský kraj, který si v roce 2015 pohoršil a posunul se ze čtvrté pozice v roce 2014 na druhé místo. Dále následuje Moravskoslezský kraj, kde je počet insolvenčních návrhů tradičně vysoký. Naopak snížení počtu insolvencí zaznamenáváme v Jihočeském kraji. V roce 2014 zde byl počet insolvencí třetí nejvyšší, v roce 2015 se situace v regionu zlepšila a Jihočeský kraj se odsunul až na sedmou pozici. Překonal tak dokonce i Středočesky kraj, který dlouhodobě patřil mezi nejstabilnější regiony. Zvýšení počtu insolvencí v roce 2015 posunulo Středočeský kraj na šestou pozici v žebříčku všech čtrnácti krajů. Kraje s nejnižším počtem podaných insolvencí v roce 2015 tak zůstávají stejně jako v roce 2014 kraj Vysočina a Plzeňský kraj a přidává se Královehradecký kraj.

Tabulka č. 2: Insolvence dle regionů

Měsíc

2013

2014

2015

 

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

1

2702

524

2178

2486

259

2227

2353

264

2095

2

2812

478

2334

3004

292

2712

2831

261

2570

3

3128

505

2623

3329

340

2989

3282

332

2950

4

3058

533

2525

3311

346

2965

2918

280

 2644

5

3069

508

2561

2804

291

2513

2679

244

2435

6

2783

446

2337

2898

290

2608

3025

272

2753

7

2973

431

2542

 3110

 335

 2775

2606

250

2356

8

2906

435

2471

 2618

 248

 2370

2234

218

2016

9

2797

421

2376

 2885

 285

2600

2445

190

2255

10

3549

524

3025

2998

284

2714

 2741

250

 2491

11

3623

554

3069

2768

282

2486

 2599

 208

 2391

12

3509

662

2847

2929

311

2618

 2640

 235

 2405

celkem

36909

6021

30888

35140

3563

31577

32353

3004

29349

Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky   

Nejrizikovějším oborem z hlediska náchylnosti k insolvenci byl v roce 2015 papírenský průmysl a sběr a likvidace odpadů. V počtu insolvenčních návrhů se dostaly dokonce před tradičně nejrizikovější obory, kterými jsou těžba, chemický průmysl a výroba z plastů. Dále se mezi vysoce rizikové obory v roce 2015 zařadily telekomunikace, výzkum a vývoj a stejně jako v roce 2014 dopravní a přepravní služby a potravinářství. Nejméně insolvencí bylo stejně jako v roce 2014 ve veřejné správě, v odvětví čištění odpadních vod a ve zdravotnictví.

V absolutních číslech bylo nejvíce insolvenčních návrhů podáno v oboru stavebnictví a velkoobchodu. Dalším oborem, kde se firmám v roce 2015 příliš nedařilo, byla oblast služeb v oblasti nemovitostí a poradenství.

Tabulka č. 3: Insolvence dle odvětví

Měsíc

2013

2014

2015

 

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

1

2702

524

2178

2486

259

2227

2353

264

2095

2

2812

478

2334

3004

292

2712

2831

261

2570

3

3128

505

2623

3329

340

2989

3282

332

2950

4

3058

533

2525

3311

346

2965

2918

280

 2644

5

3069

508

2561

2804

291

2513

2679

244

2435

6

2783

446

2337

2898

290

2608

3025

272

2753

7

2973

431

2542

 3110

 335

 2775

2606

250

2356

8

2906

435

2471

 2618

 248

 2370

2234

218

2016

9

2797

421

2376

 2885

 285

2600

2445

190

2255

10

3549

524

3025

2998

284

2714

 2741

250

 2491

11

3623

554

3069

2768

282

2486

 2599

 208

 2391

12

3509

662

2847

2929

311

2618

 2640

 235

 2405

celkem

36909

6021

30888

35140

3563

31577

32353

3004

29349

Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky        

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů.

Řešení úpadku je u právnických osob  možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Pro celkový počet prohlášených konkurzů byl zlomový rok 2014. Každoroční pravidelný růst počtu konkurzů dosáhl v roce 2014 svého maxima a v roce 2015 poprvé od roku 2008 klesl. Pokles prohlášených konkurzů dosahuje proti roku 2014 8,82%. Hlavní podíl na snížení počtu konkurzů v roce 2015 mají firmy. U právnických osob došlo meziročně k poklesu o 21,11%, naopak u živnostníků zaznamenáváme mírný nárůst proti roku 2014, a to o 4,32%.

Z celkového počtu firem v konkurzu byl počet živnostníků v konkurzu v roce 2015 1 158, tj. 52,9%. Podíl živnostníků v konkurzu v roce 2015 vzrostl, v roce 2014 činil 46% z celkového počtu firem v konkurzu.

Tabulka č. 4: Konkurzy právnických osob a živnostníků

měsíc

2013

2014

2015

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

200

55

193

76

163

73

2

180

59

227

100

180

89

3

180

71

193

94

203

102

4

190

61

206

94

209

110

5

181

62

185

85

191

106

6

167

52

216

91

205

112

7

191

78

228

105

174

97

8

165

83

187

91

163

80

9

179

69

207

94

185

107

10

196

78

200

102

190

100

11

212

87

175

87

187

105

12

183

94

186

91

141

77

celkem

2224

849

2403

1110

2191

1158

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Graf č. 2: Počet prohlášených konkurzů – historicky

viz přílohy

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

V roce 2008 vstoupil v platnost Insolvenční zákon a došlo ke změně metodiky. Do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku.

Tabulka č. 5: Firmy v konkurzu dle obratu v roce 2015

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

KF Oil  s.r.o.

Velkoobchod pohonných hmot, benzínu a motorové nafty

19

6 002 940 000

RD CZ Energy s.r.o.

Obchodní činnost s elektrickou energií, export elektřiny

2

3 277 868 000

VOKD, a.s.

Důlně-stavební činnost

480

1 528 944 000

LIJA a.s.

Obchod s barevnými kovy

24

1 501 690 000

EFEKTIM a.s.

Kompletní realizace fotovoltaických, větrných, vodních elektráren

10

1 223 427 000

JUNK TRADE spol. s r.o.

Velkoobchodní činnost v oblasti druhotných surovin, železných a barevných kovů

4

934 259 000

Střekov Fatty Acids, a.s.

Obchodní činnost s chemickými výrobky

25

916 345 000

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.