Insolvence 2013: Roste všechno. Jen u soukromníků pomaleji, u firem rychleji

06.01.2014

Konec roku 2013 již nepřinesl žádné změny v trendu v oblasti insolvenčních případů. Takže se potvrdil celkový vzestup počtu podaných insolvenčních návrhů s tím, že celkový růst 14,5 procenta byl tlačen především podnikovými návrhy (34,2 procenta), ale tempo u soukromých osob se výazně zpomalilo na 7,6 procenta.

Podle vedoucí týmu Výzkum insolvence Evy Kislingerové nejde o překvapení. "Vidíme v podstatě naprosto očekávaná čísla, což je uspokojující jak z našeho hlediska odborného, tak i společenského. Naplňuje se tak jeden z předpokladů našich dlouhodobějších prognóz, které předpokládají v následujících letech sice další zvyšování počtu návrhů i vyhlášených úpadků, ale toto zvyšování již bude velmi pomalé," uvedla profesorka Kislingerová.

Společnost Creditreform přišla ve své tsikové zprávě s několika velmi zajímavými srovnáními. (Celou tiskovou zprávu je možné najít zde) Některé závěry zde uvádíme s komentáři členů týmu.

  Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR*

rok

firmy

spotřebitelé

celkem

2008

3418

1936

5354

2009

5255

4237

9492

2010

5559

10559

16118

2011

6753

17600

24353

2012

8398

23830

32228

2013

11269

25640

36909

* podané insolvenční návrhy se mohou opakovat, zdroj: Insolvenční rejstřík

Podle docenta Luboše Smrčky nejsou počty návrhů rozhodující, ale mnohé napovídají. "Nesmíme si plést návrhy a skutečnmá insolvenční řízení v pravém smyslu toho slova. V reálném světě je sice mnoho návrhů, alke například v podnikové oblasti a u podnikatelů ještě návrh sám o sobě neznamená dokonce ani to, že by dlužník byl opravdu insolventní nebo předlužený. Ale pochopitelně i návrhy jsou podsttný úkazatel a ukazují nějaký konkrétní stav. Když se podíváme na ta historická čísla, tak nás nutně musí mnoho z nich opravdu zaujmout. Pohleďme například na roky 2009 a 2013, to je rozdíl pěti let. Co se za tu dobu vlastně stalo? Máme tady dvojnásobek insolvenčních návrhů podaných na společnosti a podnikatelské subjeklty obecně. A vidíme, že v případě sprotřebitelů je tento poměr podstatně vyšší. Totiž v roce 2013 jmse ve srovnání s rokem 2009 zaznamenali šestinásobek návrhů na fyzické osoby," uvádí Luboš Smrčka.

Zároveň ale dodává jinou skutečnost: "Jenže když porovnáme roky 2012 a 2013, máme tady naprosto jinou dynamiku. Návrhů na fyzické osoby přibylo v absolutním vyjádření 1810. Návrhů podaných na dlužníky - podnikatelské osoby přibylo podstatně více, totiž 2871. To znamená, že se úplně obratilo to, jaká oblast táhla počet insolvenčních návrhů vpřed. V uplynulých letech to byli spotřebitelé, nyní zažíváme období, ve kterém jsou v největším ohrožení podnikatelské subjekty."

Tabulka 2: Insolvence dle regionů

Kraj

firmy s insolvenčním návrhem v roce 2013

Insolvence na 1000 registrovaných firem 2013

Jihomoravský

881

2,95

Moravskoslezský

553

2,23

Hlavní město Praha

1155

2,07

Zlínský

282

2,02

Plzeňský

289

1,93

Pardubický

214

1,83

Karlovarský

153

1,81

Olomoucký

237

1,73

Královehradecký

236

1,73

Jihočeský

238

1,47

Vysočina

154

1,43

Ústecký

256

1,41

Liberecký

155

1,28

Středočeský

310

0,95


Zdroj: Creditreform

Počet insolvencí podle regionů je tradiční srovnání, které letos přineslo několik překvapení a dosti nepochopitelných dat. Patří k nim například prudký pokles počtu návrhů na 100.000 registrovaných firem v Moravskoslezském, Ústeckém, Olomouckém a Jihočeském kraji, kde byly v roce 2012 dosaženy koeficienty mezi 4,82 a 3,78. "Tento fakt by si žádal přesnější zkoumání, které by mělo odhalit nějaké významné skutečnosti," poznamenala k tomu profesorka Kislingerová.

Tabulka 3: Insolvence dle odvětví

Odvětví

počet firem s insolvenčním

návrhem 2013

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2012

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2013

těžba

7

9,20

10,01

papírenský průmysl

13

6,62

9,75

chemický průmysl a výroba z plastů

47

6,46

5,59

potravinářství

73

6,00

3,85

dopravní a přepravní služby

247

5,32

3,34

leasing

23

3,79

3,24

dřevařství

89

4,58

2,96

výroba skla, keramiky, stav.materiálu

35

3,49

2,88

čištění odpadních vod

34

3,13

2,88

nakladatelství

30

3,14

2,82

tiskařské služby

30

3,31

2,74

restaurace, hotely

360

3,85

2,54

velkoobchod

798

4,08

2,40

nemovitosti

364

2,48

2,25

stavba

766

3,46

2,12

strojírenství

74

3,56

2,09

cestovní kanceláře

24

3,39

1,92

maloobchod

568

3,41

1,89

výzkum a vývoj

3

1,34

1,85

obchod s auty a pohonnými hmotami

92

2,62

1,70

výroba nábytku a ostatní výroba

51

3,25

1,67

výroba z kovů

145

2,96

1,65

textilní a kožedělný průmysl

57

2,47

1,49

podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik.služby

368

2,03

1,24

architektonické služby, technické zkoušky

70

1,55

1,18

opravy a instalace strojů a zařízení

28

2,33

1,14

finanční zprostředkování, pojištění

69

3,21

1,08

zemědělství a lesnictví

107

1,90

0,98

energie a zpracování vod

8

0,67

0,86

IT služby

55

1,23

0,86

telekomunikace

1

6,62

0,84

volný čas, kultura

58

1,31

0,83

vzdělání

22

1,06

0,51

zdravotnictví

14

0,70

0,36

ostatní osobní služby

30

1,28

0,32

odbory a spolky

8

0,21

0,10

recycling

0

1,94

0,00

veřejná správa

0

0,00

0,00

Obor neuveden nebo nezjištěn

345

N/A

N/A

Zdroj: Creditreform

Podobnně zajímavý vývoj je možné najít i v počtu insolvenčních návrhů podle oborů podnikání, kde dochází meziročně k významným změnám, což může znamenat, že v řadě odvětví došlo již v letech 2011 a 2012 k vyčištění trhu od problematických společností. "Jde o podstatný signál.Naznačuje nám to, že v letošním roce již nemusíme očekávat ani v tomto segmentu nějaký dramatický vývoj a že podobně, jako se situace uklidňuje u fyzických osob, nastane takové uklidnění i u podnikatelských subjektů," poznamenala profesorka Kislingerová.

Tabulka č. 4: Konkurzy právnických osob a živnostníků

měsíc

2012

2013

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

126

36

200

55

2

164

41

180

59

3

167

44

180

71

4

142

39

190

61

5

163

54

181

62

6

161

43

167

52

7

160

45

191

78

8

158

46

165

83

9

163

45

179

69

10

196

60

196

78

11

169

54

212

87

12

130

48

183

94

celkem

1899

555

2224

849

zdroj: Creditreform

Počet skutečně prohlášených konkurzů podnikatelskýcn subjektů dosáhl hodnot srovnatelných s lety, kdy docházelo k masivnímu čištění trhu po krizi na konci devadesátých let.Zároveň bylo dosaženo dvojnásobné hodnoty oproti roku 2008. "Je zde ještě určitý potenciál pro růst, například v řádu deseti nebo v naprosto nejhorším případě patnácti procent, to znamená, že letos bychom se možná dostali i na úroveň kolem 2500 případů," poznamenala profesorka Kislingerová. Dodala ale, že to je spíše pesimistická varianta a blíže pravdě se zdá středový scénář předpokládající za rok 2014 asi 2300 až 2350 vyhlášených konkurzů na majetk dlužníků.

Tabulka č. 5: Počet prohlášených konkurzů – historicky

rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

2009*

2010*

2011*

2012*

2013*

počet prohlášených konkurzů

2491

2473

2155

1728

1411

1236

1245

1115

1141

1553

1601

1778

1899

2224

Zdroj: Creditreform                                                                         * dle nového insolvenčního zákona

 

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.