Evropský parlament dnes schválil tak zvanou "oddlužovací směrnici".

28.03.2019

Kompromisní znění "oddlužovací směrnice" bylo dnes schváleno na plénu Evropského parlamentu. I když oproti původnímu návrhu Evropské komise z roku 2016 doznalo toto znění nemalých úprav, stále lze říci, že přináší významné změny v evropském právu a že bude mít zásadní dopady na situaci legislativy České republiky.

Text směrnice bude k dispozici později - lze předpokládat, že v hlavních jazycích tomu nebude dříve, než v první polovině května, český překlad můžeme očekávat ve druhé polovině května. I tak ještě půjde o tak zvané předběžné znění. Případné odchylky ale již budou zcela minimální.

Celý dokument má název směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU. Evropský parlament dnes přijal svoje legislativní usnesení k návrhu směrnice, což se v praxi do zančné míry rovná schválení textu.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.