Evropský parlament bude o oddlužovací směrnici hlasovat 28. března

19.03.2019

Program Evropského parlamentu na jeho nejbližší zasedání zahrnuje také finální rozpravu a konečné hlasování o tak zvané oddlužovací směrnici.

Rozprava se uskuteční 17. března 2019 a následující den proběhne hlasování o řadě pozměňovacích návrhů a také o konečném textu směrnice.

O některých detailech přípravy oddlužovací směrnice jsme informovali například ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.