Evropská směrnice s konečnou platností přijata

27.06.2019

Proces schvalování nové evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci byl s konečnou platností dovršen.

Celý název dokumentu zní: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci) (Text s významem pro EHP.) K nalezení je ZDE.

Směrnice přináší velmi podstatné změny do evropského práva. K implementaci byla určena lhůta tří let, u některých ustanovení pěti či sedmi let (jde o body vyžadující vytvoření nových informačních struktur). Nicméně právě ustanovení s touto prodlouženou dobou se České republiky díky existenci insolvenčního rejstříku a principu publikace zaneseného do českého práva netýkají.

Problematikou směrnice se budeme v příštích dnech a týdnech usilovně zabývat.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.