Diskuse o novele insolvenčního zákona míří do finální fáze

29.08.2018

Pravidla oddlužení se zásadně změní - zatím ale není jasné, jak přesně se to stane. Každopádně lze považovat prakticky za jisté, že změna bude skutečně výrazná a oddlužení se stane základním způsobem řešení úpadku fyzických nepodnikajících osob.

S blížícím se druhým čtením novely insolvenčního zákona začíná být jasné, že současné vedení Ministerstva spravedlnosti České republiky a nový ministr Jan Kněžínek podporují změny v předložené vládní novele tak, jak s nimi přišli poslanci za ANO Patrik Nacher a Taťána Malá. Padne tedy pravděpodobně sedmiletá lhůta, ve které by oddlužení bylo možné i při pouhém zaplacení nákladů řízení včetně odměny insolvenčního správce. Na druhé straně se ale otevře možnost dosáhnout oddlužení i během pětileté lhůty a to bez zaplacení dosavadní arbitrážní hranice třiceti procent pohledávek nezajištěným věřitelům. K takovému řešení by insolvenční řízení došlo v případě, kdy po těchto pěti letech soud na návrh insolvenčního správce uzná, že dlužník učinil vše, co bylo v jeho silách, aby dluh splatil.

Ve hře jsou také pozměňovací návrhy ČSSD a poslankyně Kateřiny Valachové. Ty mají přinést speciální režim pro starobní důchodce a pro invalidní osoby ve druhém a třetím stupni invalidity. Pro ně by měl platit tříletý cyklus, po kterém by nebylo při dodržení podmínek zkoumáno, jak vysokou část dluhu se podařilo umořit.

Stále také existuje tlak na to, aby insolvenční správci měli povinnost popírat některé typy pohledávek - především takové, kde příslušenství pohledávky převyšuje její jistinu. Oproti dřívějším podobným návrhům se však tentokrát prosazuje myšlenka, že při podobné úpravě by bylo nutné upravit také odměny za zastupování a sladit je podle advokátního tarifu.

Shoda panuje v tom, že po insolvenčním návrhu již soud nebude zkoumat schopnost dlužníka splácet, ale proces oddlužení započne automaticky s tím, že teprve jeho průběh ukáže schopnost dlužníka dostát závazkům. Podobně lze brát jako jisté, že současný stav oddělení metod splátkového kalendáře a zpeněžení majetku, kdy oba postupy byly souběžně možné pouze se souhlasem dlužníka a na jeho výslovný návrh, bude nahrazen procesem oddlužení se zpeněžením majetku.

Pravděpodobně dojde také k významnému zjednodušení podání návrhu, kde by mohla odpadnou povinnost kompletního soupisu závazků - věřitelé by tedy přihlašovali pohledávky naprosto stejným způsobem, jako je tomu nyní v případě insolvenčního řízení s podnikajícími subjekty. To by zjednodušilo administrativní náročnost procesu sepsání insolvenčního návrhu. Zároveň by tak ale padla přirozená hranice propustnosti systému, která je nyní nastavena právě nemalou náročností sepsání návrhu - výsledkem by mohlo být, že do insolvenčního řízení se jednorázově pokusí vstoupit ještě větší množství dlužníků, než se zatím předpokládalo.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.