CRIF: Únor 2014 byl v bankrotech rekordním měsícem

04.03.2014

Podle společnosti Czech Credit Bureau bylo v únoru celkem vyhlášeno 574 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 941 osobních bankrotů, což je absolutně nejvíce od ledna roku 2008. Ve srovnání s předchozím měsícem se počet bankrotů živnostníků zvýšil o 180 a počet osobních bankrotů narostl o 394. Dalších 131 bankrotů bylo vyhlášeno u obchodních společností, což je o 46 bankrotů více než v lednu.

Zatím jde nicméně o předběžná čísla, stejně jako tým Výzkum insolvence považuje za předběžná data čísla zveřejněná stejnou společností za letošní leden. "Zabýváme se nyní studiem metodiky společnosti CRIF tak, abychom pro budoucnost mohli tato čísla porovnávat s daty firmy Creditreform," uvedla profesorka Eva Kislingerová, vedoucí týmu Výzkum insolvence.

Nicméně to nic nemění na faktu, že údaje CRIF ukazují významný posun zvláště u podnikatelských subjektů. "Předpokládali jsme, že letos se situace hodně uklidní, ale zatím to tak úplně nevypadá," uvedla profesorka Kislingerová a tím, že přes tyto nové informace ponechává tým Výzkum insolvence v platnosti svoje dřívější prognózy o vývoji insolvenční situace. "Ještě stále jsme přesvědčeni, že ve druhé polovině roku se vývoj podstatným způsobem zpomalí," dodala.

Kompletní tisková zpráva společnosti CRIF:

„Vyšší únorové údaje za bankroty podnikatelských subjektů do jisté míry kompenzují meziměsíční pokles v lednu letošního roku,“ vysvětluje vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 1 344 bankrotů obchodních společností, což je meziroční pokles o 18 bankrotů. Za stejné období bylo vyhlášeno 4 776 bankrotů fyzických osob podnikatelů a jejich počet se za toto období zvýšil o 78 %.  Naprostá většina bankrotů měla formu oddlužení (82 %).

Návrhů na bankrot obchodní společnosti bylo podáno 189, což je o 24 více než v lednu. „Jak v lednu, tak v únoru bylo podáno podstatně méně návrhů na bankrot obchodních společností než v předchozích měsících. Obdobně nízké hodnoty byly zaznamenány začátkem roku 2008,“ upřesňuje Kameníčková. Naopak počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů dosáhl v únoru nejvyšší hodnoty za jeden měsíc. Bylo podáno 774 návrhů, o 238 více než v lednu.

V únoru letošního roku vykázala nejvíce bankrotů z obchodních společností odvětví obchod a služby. Jejich podíl na celkovém počtu dosáhl výše 70 %. Tato odvětví vyhlásila nejvíce bankrotů za uplynulých 12 měsíců. K nejvyššímu meziročnímu poklesu bankrotů obchodních společností došlo v odvětví zpracovatelského průmyslu, a to o 10 %.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Osobní bankroty v únoru 2014

V únoru bylo vyhlášeno nejvíce osobních bankrotů za jeden měsíc od roku 2008, a to 1 941. Oproti měsíci lednu narostl počet bankrotů o 394. Za posledních 12 měsíců bylo celkově vyhlášeno 19 604 osobních bankrotů, tedy o 2 124 bankrotů více než v předchozím období. „Meziročně se však počet osobních bankrotů zvýšil pouze o 12 %, dynamika je podstatně mírnější než v předchozích letech,“ uklidňuje Věra Kameníčková. Návrhů na osobní bankrot bylo v únoru podáno 2 035, což je o 344 návrhů více než v lednu.

Od ledna 2008 bylo vyhlášeno téměř 61 000 osobních bankrotů. Z důvodů nedodržení podmínek osobního bankrotu jich soudy zrušily cca 1 %. Podaných návrhů bylo necelých 88 000. Pro formální nedostatky soudy odmítly kolem 17 % návrhů, necelých 0,5 % návrhů na osobní bankrot bylo zamítnuto, protože dlužník nesplňoval podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu.

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.