CRIF: Počet osobních bankrotů dynamicky roste

08.08.2019

Společnost CRIF oznámila, že "počet osobních bankrotů a bankrotů fyzických osob podnikatelů vzrostl po účinnosti novely insolvenčního zákona na dvojnásobek. V červenci letošního roku bylo vyhlášeno 54 bankrotů obchodních společností, 915 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 2 102 osobních bankrotů. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů a osobních bankrotů byl nejvyšší za celou dobu účinnosti insolvenčního zákona, tedy od začátku roku 2008".

Společnost oznámila v tiskové zprávě, kterou je možné získat celou ZDE.

CRIF dále mimo jiné uvedla:

"V červenci bylo zároveň podáno 102 návrhů na bankrot obchodních společností, 1 100 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 2 653 návrhů na osobní bankrot. Počet návrhů na osobní bankrot byl rovněž nejvyšší v historii. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zveřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti červnu zvýšil o 22 a počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně zvýšil o 10. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se zvýšil o 495 a vzrostl tak více než dvojnásobně, zatímco počet návrhů na bankrot FOP se zvýšil o 168. Počet bankrotů FOP byl v červenci vůbec nejvyšší v historii a počet návrhů na jejich bankrot byl druhý nejvyšší v historii.

„V červencovém počtu vyhlášených bankrotů fyzických osob podnikatelů se již projevily dopady novely insolvenčního zákona, která nastavila mírnější podmínky pro oddlužení fyzických osob. Většina bankrotů podnikatelů totiž probíhá formou oddlužení, tedy stejně jako osobní bankrot,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau."

Podle vedoucího týmu Výzkum insolvence profesora Luboše Smrčky platí, že postupný růst počtu případů, jak se projevil v červnu a především pak v červenci vcelku přesně odpovídá předpokladům týmu: "Čekali jsme nikoliv skokový růst, ale růst postupný. Jsme velmi zvědaví, jak se v celém systému projeví zvýhodnění seniorů, některých invalidních osob a také tak zvaných dětských dlužníků, jejichž oddlužení bude úspěšné ve smyslu odpuštění dluhu na konci tříletého procesu již při splnění základní podmínky hrazení nákladů a stejné sumy věřitelům, tedy bez použití vyvratitelné domněnky 30ti procent splacených pohledávek."

V této souvislosti profesor Smrčka upozornil, že další novela, která do této skupiny přiřadí již zmíněné dětské dlužníky, ještě neprošla celým legislativním procesem. "Ale předpokládám, že po jednoznačném úspěchu předkladatelů v Poslanecké sněmovně, kde proti zákonu nevystoupil vůbec nikdo, a po zatím velmi vstřícném jednání v Senátu, kde návrh jednoznačně podořil hospodářský výbor, bude hlasování na plénu formální záležitostí. Totéž můžeme předpokládat u podpisu prezidenta. Další novela by tak mohla být účinná již od září letošního roku, což bude legislativní rekord v dějinách této země," dodal profesor Smrčka.

Ten k dané věci ještě poznamenal, že tak zvaní dětští dlužníci, kteří vstoupí do insolvenčního řízení mezi červnem 2019 a účinností novely, budou mít možnost využít výhod novely dodatečně po její účinnosti. "To je dosti nevídaný postup, ale ukazuje se, že politická vůle řešit situaci těcto lidí je enormní," dodal profesor Smrčka. (O podrobnostech této novely jsme informovali ZDE.)

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.