CRFI za třetí čtvrtletí: Růst požadavků na oddlužení je prudký, ale zaostává za očekáváním

11.10.2019

Společnost CRIF oznámila další údaje o bankrotech za třetí čtvrtletí 2019. Osobní bankroty a bankroty fyzických osob podnikatelů rychle rostou, korporace stagnují.

Společnost ve své zprávě mimo jné uvedla:

"V září letošního roku bylo vyhlášeno 43 bankrotů obchodních společností, 904 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 2 149 osobních bankrotů. Počet osobních bankrotů se zvýšil oproti srpnu o jeden a dosáhl nového maxima za celou dobu účinnosti insolvenčního zákona, tedy od začátku roku 2008. Během 3. čtvrtletí letošního roku bylo vyhlášeno 150 bankrotů obchodních společností, 2 742 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 6 399 osobních bankrotů. V posledních dvou skupinách se počet bankrotů zvýšil meziročně i mezičtvrtletně na dvojnásobek, a to v důsledku novely insolvenčního zákona. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat aplikace Cribis zvěřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

V září bylo rovněž podáno 89 návrhů na bankrot obchodních společností (OS), 912 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (FOP) a 2 077 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů obchodních společností se oproti srpnu snížil o 10, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně zvýšil o 9. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se snížil o 19 a počet návrhů na bankrot FOP se snížil o 69."

 

Zpráva dále uvádí:
"Během celého čtvrtletí bylo vyhlášeno 150 bankrotů obchodních společností, pouze o tři bankroty více než ve 3. čtvrtletí loňského roku. Od roku 2008, kdy začal platit stávající insolvenční zákon, šlo o druhý nejnižší počet bankrotů OS v jednom čtvrtletí. Naopak čtvrtletní počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl s 2 742 bankroty nejvyšší od začátku roku 2008 a dvakrát vyšší než před rokem.

„Data za jednotlivá čtvrtletí nám ukazují, že počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se v důsledku červnové novely insolvenčního zákona skokově zvýšil na dvojnásobek. Data za jednotlivé měsíce jsou poměrně vyrovnaná, proto můžeme očekávat, že se počet bankrotů podnikatelů už v důsledku novely zvyšovat nebude. Počet bankrotů obchodních společností zároveň ukazuje, že ekonomická situace České republiky je pro společnosti i přes určité zpomalení ekonomiky stále příznivá," říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau."

Vedoucí týmu výzkum insolvence profesor Luboš Smrčka k tomu poznamenal: "Je třeba si připustit, že z hlediska v podstatě soustavného poklesu počtu insolvenčních řízení s podnikatelskými subjekty jsme na konci cesty. Očekávejme pro další měsíce spíše stagnaci, možná i menší růst počtu bankrotů. Není třeba z toho hned vyvozovat krizi za humny. Nicméně jsme se dostali na tak nízká čísla, že si lze jen obtížně představit další pokles. A je třeba si také připustit, že v některých oborech dosáhl tlak koncových odběratelů, například automobilek, takové intenzity, že ho některé podnikatelské dodavatelské subjekty neustojí."

Ve zprávě CRIF je dále uvedeno:

"V září bylo vyhlášeno 2 149 osobních bankrotů, o jeden více než v srpnu a tedy nejvíce od roku 2008, kdy začal platit stávající insolvenční zákon. Zároveň bylo podáno 2 077 návrhů na osobní bankrot, o 260 méně než předchozí měsíc. Ve 3. čtvrtletí bylo vyhlášeno 6 399 osobních bankrotů, což je dvakrát více než v předchozích čtvrtletích. Důvodem je červnová novela insolvenčního zákona, který zmírnil podmínky pro oddlužení.

 „Počet osobních bankrotů se po účinnosti novely insolvenčního zákona pohybuje nad 2 tisíci bankroty měsíčně a příliš se v jednotlivých měsících nemění. Můžeme proto očekávat, že i v dalších měsících bude vyhlašováno přibližně dvakrát více osobních bankrotů než před účinností zmíněné novely,“ říká Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v září vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (354) a v Ústeckém kraji (286). Nejméně naopak na Vysočině (53) a v Jihočeském kraji  (79)."

Profesor Smrčka k tématu oddlužení poznamenal: "Zatím je zájem dlužníků popravdě dosti hluboko pod našimi odhady. Zřejmě jsme nedocenili problematiku rozdílu mezi možností nižších splátek v exekučních řízeních a nutností vyšších splátek v řízeních insolvenčních. Ale na hlubší závěry je zatím příliš brzy."


O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.