Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v září a za tři čtvrtletí roku 2016

08.10.2016

Podle nadnárodní specializované společnosti Creditreform pokračuje i nadále trend poklesu počtu insolvenčních návrhů. Většině firem se podle informací výzkumníků společnosti Creditreform sice daří zvyšovat obraty a roste také zaměstnanost, avšak rychlost poklesu insolvenčních návrhů se proti stejnému období roku 2015 již nezrychluje. V insolvenčních problémech je také řada velkých firem.

Celkový pokles počtu insolvenčních návrhů za období leden – září 2016 proti roku 2015 činil 7,79 procenta. Tempo je téměř totožné s obdobím 1 - 9 2015/2014, kdy snížení počtu insolvenčních návrhů činilo meziročně 7,84 procenta. Hlavní podíl na poklesu celkového počtu insolvenčních návrhů mají stejně jako v roce 2015 firmy (18,74 procenta) a klesají i insolvenční návrhy u fyzických osob, a to o 7,53 procenta. V září 2016 bylo podáno celkem 2314 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 214 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2100 u spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků.

Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě společnosti Creditreform (ZDE).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.