Creditreform: Pokles počtu insolvenčních návrhů pokračuje, je ale pomalejší

07.07.2017

Podle poslední zprávy společnosti Creditreform o vývoji insolvenčních řízení v České republice se pokles počtu insolvenčních návrhů v prvním pololetí roku 2017 zpomalil. Vliv na to měl podle analytiků společnosti vývoj v měsíci červnu, kdy počet insolvenčních návrhů vzrostl jak u firem, tak u spotřebitelů.

V prvním pololetí roku 2017 bylo podáno celkem 14 846 insolvenčních návrhů, z toho 1 141 u firem a 13 705 u spotřebitelů. Celkový počet insolvenčních návrhů klesl proti pololetí 2016 o 4,92 %. V pololetí roku 2016 ve srovnání s pololetím 2015 byl pokles téměř dvojnásobný a činil 8,6 %.

Společnost Creditreform k tomu ve své tiskové zprávě (kompletní znění ZDE) uvedla: "Červnový nárůst počtu insolvenčních návrhů v situaci, kdy se ekonomice daří, rostou zakázky i platy zaměstnanců a je vysoká poptávka po řadě profesí, je pravděpodobně důsledkem novely Insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost k 1.7.2017. V červnu firmy patrně ve snaze předejít komplikacím podaly více insolvenčních návrhů a vyhnuly se tak povinnostem vyplývajícím z novely platné od 1.7.2017. U právnických osob se jedná především o novou povinnost, kdy musí svoji pohledávku dokládat uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora a hradit zálohy. U fyzických osob může podání insolvenčního návrhu výrazně zkomplikovat podmínka, že insolvenční návrh na oddlužení může podat jen akreditovaná a odborně způsobilá osoba."

Podle vedoucího vědeckého týmu Výzkum insolvence docenta Luboše Smrčky je tato interpretace velmi pravděpodobně správná: "I v minulosti jsme registrovali okamžiky, kdy před některými novelizacemi insolvenčního zákona jednorázově vzrostl počet insolvenčních návrhů a to v podstatě ze stejných důvodů, jaké nyní uvádějí kolegové ze společnosti Creditreform. Není důvod předpokládat, že by tomu mělo být tentokrát jinak. Vývoj ekonomiky je velmi dobrý a potvrzují to především poslední data, která jsou ještě o něco optimističtější, než předchozí odhady. Zde mluvím zvláště o průmyslu a celkových číslech HDP, ale také o vývoji daňových příjmů státu tak, jak je zveřejnilo ministerstvo financí ve své zprávě (ZDE). Za Výzkum insolvence tedy i nadále předpokládáme, že v oblasti podnikatelských subjektů bude docházet k poklesu počtu insolvenčních návrhů a to jak v roce 2017, tak s poněkud mírnějším tempem i po celý rok 2018 a zřejmě i v roce 2019. Teprve potom se projeví zpomalení ekonomiky, které očekáváme možné v druhé polovině roku 2019. Změna vývoje v insolvenčních návrzích bude s tradičním odstupem následovat."

V oblasti návrhů týkajících se fyzických osob upozornil docent Smrčka na potenciální vliv návrhu novely insolvenčního zákona, která je nyní v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 1030 (viz ZDE, psali jsme o ní například ZDE). "Osud této novely zatím není příliš jasný a protože potenciálně může přinést skutečnou revoluci do individuálních insolvencí a tedy skutečně významnou změnu na poli osobních bankrotů, může se velká část dlužníků začít chovat podle toho, jak se situace kolem novely bude vyvíjet. Jestliže by se nakonec ukázalo, že existuje politická vůle tuto novelu prosadit, což se zatím nezdá, pak bychom byli možná svědky významného dočasného poklesu počtu insolvenčních návrhů fyzických osob a vyčkávání na účinnost této novely, která by mnoha dlužníkům mohla přinést výrazné změkčení podmínek pro jejich oddlužení," poznamenal docent Smrčka. Podle něj je tedy nyní odhadování vývoje v této oblasti málo závislé na ekonomickém vývoji a spíše bude záviset na vývoji politickém. "A ten, jak známo, odhadovat snad ani nelze," dodal s úsměvem docent Smrčka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.