Creditreform: Pokles počtu insolvencí pokračuje

07.07.2016

Pokračování trendu snižování počtu insolvenčních návrhů bylo hlavním hybným momentem první poloviny tohoto roku. Jde o vývoj předpokládaný a předpovězený týmem Výzkum inoslvence. Následující data jsou však získána vědeckými pracovníky společnosti Creditreform - mezinárodní poradenské firmy.

Přestože celkový počet insolvencí opět klesal, ocitla se v insolvenci ve druhém čtvrtletí 2016 řada velkých a významných společností. Oživení ekonomiky se příznivě projevuje v poklesu insolvenčních návrhů, který je meziročně dvojnásobný. V pololetí 2016 bylo o 8,6 procenta insolvenčních návrhů méněnež v pololetí roku2015. V pololetí 2015 bylo proti pololetí 2014 o 4,2 procenta insolvenčních návrhů méně.

Výrazný podíl na tomto vývoji má pokles insolvenčních návrhů u firem, kde se počet insolvencí snížil proti pololetí 2015 o 21,6 %. U spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků je pokles mírnější a dosahuje 8,48 %. V červnu 2016 bylo podáno celkem 2575 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 193 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2382 u spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4.500 pracovníků.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.