Creditreform: Počty insolvenčních řízení klesají

19.04.2017

Nová zpráva společnosti Creditreform o vývoji počtu insolvenčních řízení v České republice konstatuje: Pozitivní vývoj ekonomiky se odráží i v klesajícím počtu insolvenčních návrhů. Jejich počet nadále klesá nejen u firem, ale i u fyzických osob.

Za první čtvrtletí roku 2017 bylo podle Crediterrform podáno celkem 6 888 insolvenčních návrhů. Ve srovnání s prvním kvartálem roku 2016 poklesl celkový počet insolvenčních návrhů o 8,23 %. V období prvního čtvrtletí 2016/2015 pokles činil 11,3%. Snížení počtu insolvenčních návrhů zaznamenáváme u firem ve výši 23,28% a u fyzických osob 6,76%.

Celou tiskovou zprávu společnosti naleznete ZDE.

Podle vedoucího týmu Výzkum insolvence docenta Luboše Smrčky jde o očekávaný vývoj: "V podstatě se přesně naplňují předpoklady o tom, jak se věci budou vyvíjet. Posilující ekonomika vedla ke snížení počtu návrhů jak u podniků, tak i u fyzických osob. Teď bude zajímavé, jak v poslanecké sněmovně proběhne diskuse o budoucí podobě oddlužení v insolvenčním zákoně. Pokud budou přijata pravidla tak, jak s nimi přišla vláda, lze od účinnosti novely očekávat relativně prudký růst žádostí o oddlužení s nulovou platbou věřitelům, ale to se dostáváme nejdříve do ledna 2018. Navíc tato budoucí podoba zákona může být samozřejmě poněkud jiná. Může záležet na každém slovíčku," uvedl docent Smrčka s tím, že pokud nebude brát v potaz tento legislativní vliv, pak očekává v dalších kvartálech pokračující pokles počtu nových případů a to i v roce 2018. "Zatím máme k dispozici odhady, které počítají s poměrně pozitivním vývojem HDP i v tom horizontu příštího roku. Já osobně předpokládám nějaké ochlazení ekonomiky v polovině roku 2019, ale samozřejmě se může stát ještě mnoho věcí, které nyní nemáme šanci vidět," uvedl docent Smrčka. V takovém případě by růst počtu insolvenčních řízení přišel až během roku 2020. Samozřejmě s odhlédnutím od případných legislativních změn.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.