Creditreform: Insolvenční ukazatelé podle očekávání zmírňují tempo

10.04.2014

Přesně podle očekávání nastalo v prvních třech měsících roku 2014 zpomalení v počtu insolvenčních návrhů a také se uklidňuje situace v oblasti vyhlášených konkurzů. Velmi podstatné je výrazné zpomalení růstu v segmentu osobních bankrotů.

"Jak jsme očekávali, tempa růstu se zpomalují a existuje zde oprávněný předpoklad, že v polovině roku bychom se mohli dostat na stav stagnační. Pro ekonomiku je to dobrá zpráva, která přichází s jistým zpožděním za informacemi o lehkém oživení hospodářství. Znovu lze říci, že toto opoždění v oblasti insolvenčních řízení je zde přesně podle očekávání," uvedla prof. Ing. Eva Kislingerová CSc., vedoucí týmu Výzkum insolvence.

 

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR*

 

Měsíc

2012

2013

2014

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2528

257

476

1795

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3156

287

674

2195

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

3440

319

740

2381

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

 

 

 

 

5

2652

712

1940

3069

508

410

2151

 

 

 

 

6

2619

611

2008

2783

446

384

1953

 

 

 

 

7

2536

609

1927

2973

431

443

2099

 

 

 

 

8

2772

724

2048

2906

435

454

2017

 

 

 

 

9

2371

611

1760

2797

421

422

1954

 

 

 

 

10

3006

793

2213

3549

524

539

2486

 

 

 

 

11

3198

903

2295

3623

554

570

2499

 

 

 

 

12

2663

789

1874

3509

662

545

2302

 

 

 

 

1-12

32228

8398

23830

36909

6021

5248

25640

9124

863

1890

637

Jak je vidět z tabulky, některá celková čísla rostla i nadále podstatným tempem, ale ve většině parametrů (a především v těch klíčových) byl růst mírný.

Tisková zpráva společnosti Creditreform mimo jiné uvádí: "Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2013 poklesl počet firemních insolvenčních návrhů o 42,7 %, naopak počet insolvenčních návrhů u nepodnikajících živnostníků žádajících o oddlužení vzrostl o 81,4%. U fyzických osob vzrostl počet insolvenčních návrhů meziročně o 4,6 %. Překvapivý je pokles firemních insolvenčních návrhů. Jedním z důvodů může být i fakt, že ve srovnání s loňským rokem bylo podáno podstatně méně insolvenčních návrhů na firmy v likvidaci."

Z hlediska odvětví byl v prvním čtvrtletí 2014 nejvyšší počet insolvenčních návrhů z oboru stavebnictví (139 návrhů), velkoobchod (135 návrhů), maloobchod (99 návrhů), dále z oboru stravovacích a ubytovací služeb, a správy nemovitostí.

 

Tabulka č. 2: Konkurzy právnických osob a živnostníků

měsíc

2012

2013

2014

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

126

36

200

55

193

76

2

164

41

180

59

227

100

3

167

44

180

71

193 

94

4

142

39

190

61

 

 

5

163

54

181

62

 

 

6

161

43

167

52

 

 

7

160

45

191

78

 

 

8

158

46

165

83

 

 

9

163

45

179

69

 

 

10

196

60

196

78

 

 

11

169

54

212

87

 

 

12

130

48

183

94

 

 

celkem

1899

555

2224

849

613

270


Konkurzů bylo v prvním kvartále roku 2014 prohlášeno 613, z toho počet živnostníků činil 270. Zajímavé je opět srovnání prvního čtvrtletí roku 2013 a 2014. Počet prohlášených konkurzů vzrostl o 9,5 %, přičemž v kategorii firem došlo k poklesu 8,5 %, zatímco u živnostníků zaznamenáváme významný nárůst o 45,9 %.

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.