Creditreform: Evropské insolvence jsou stále na ústupu

31.08.2017

Společnost Credioterorm ve svézprávě o vývoji insolvenčních řízení v evropských zemích uvádí: V roce 2016 se v západní Evropě (EU-15 plus Norsko a Švýcarsko) ocitlo v platební neschopnosti 169.455 podniků. Ve srovnání s předchozím rokem (2015: 175.154) to bylo přibližně o 5.700 podniků, tedy 3,3 procenta méně.

Creditreform již řadu let sleduje vývoj isnolvenční situace především v evropských zemích (nicméně zprávy vydává i o stavu v jiných regionech). V informaci o minulém roce firma mimo jiné uvádí: "iž třetí rok po sobě se snižuje počet firemních insolvencí, který tak dosáhl své nejnižší úrovně od roku 2008. Důvod: V mnoha evropských zemích došlo v posledních letech k významnému hospodářskému oživení. A ani další případné rizikové události zapříčiněné politickými rozhodnutími, jako je změna kurzu zahraniční politiky nového vedení USA nebo Brexit na tomto trendu nic nezměnily.

Pouze v šesti ze 17 zemí západní Evropy počet firemních insolvencí vzrostl. Silný nárůst o 65,6 procenta nastal v Dánsku (celkem 6.674 případů). Zde však šlo zejména o dořešení podaných návrhů z minulých let, které úřady nebyly s to odbavit kvůli technickým problémům. Citelně se také zvýšily počty insolvencí ve Spojeném království (plus 12,2 procenta; 17.927 případů) a v Lucembursku (plus 12,6 procenta; 983 případů). Nárůsty bankrotů v menší míře hlásí také Švýcarsko (plus 6,7 procent, 6.504 případů), Rakousko (plus 2,1 procenta, 5.534 případů) a  Norsko (plus 1,8 procenta; 4.544 případů).

K významným poklesům insolvencí naopak došlo ve Španělsku (mínus 20,0 procenta; 4.080 případů), následuje Nizozemsko (mínus 16,5 procenta; 4.399 případů) a Francie (o 8,4 procenta; 56.288 případů). V Řecku, kde je insolvenční řízení využíváno v praxi pouze zřídka (2016: 108 případů), se počet bankrotů se snížil o 42,9 procenta.

Střední a východní Evropa: za zvýšením stojí Chorvatsko

Ve většině zemí střední a východní Evropy se počet firemních insolvencí snížil. Celkově však došlo k nárůstu insolvencí o 5,8 procenta z 93.298 na 98.668 podniků. Přitom ve srovnání za roky 2014/2015 došlo k výraznému poklesu o 8,3 procenta. Za loňským růstem stojí pouze dvě země: Chorvatsko, které opět zaznamenalo výrazný nárůst po zavedení nového insolvenčního zákona v roce 2015 (plus 58,1 procenta), a Litva (plus 27,2 procenta), kde také citelně vzrostl počet firemních bankrotů. Mírné nárůsty byly ve Slovinsku a Srbsku. Dvouciferný procentní pokles byl zaznamenán v Polsku (mínus 22,5 procenta), v Rumunsku (mínus 21,6 procenta), v Bulharsku (mínus 19,6 procenta) a v České republice (mínus 18,8 procenta)."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.