Creditreform 2016: Pokles počtu insolvencí v prvním čtvrtletí je markantní

15.04.2016

Přesně podle očekávání se chovalo v prvním čtvrtletí 2016 insolvenční prostředí v České republice republice. "Pokles počtu případů je výrazný a plně se již projevuje vzestup ekonomiky," prohlásil k tomu docent Luboš Smrčka CSc., vedoucí týmu Výzkum insolvence.

Data zveřejňovaná společností Creditreform jsou v daném kontextu naprosto jednoznačná. Zpráva společnosti mimo jiné zdůrazňuje: "Za první čtvrtletí roku 2016 bylo podáno celkem 7 506 insolvenčních návrhů. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2015 poklesl celkový počet insolvenčních návrhů o 11,3 %. Proti stejnému období let 2015/2014 se jedná o téměř trojnásobný pokles. Klesající tendence vykazují i oba sledované segmenty – u firem činí pokles insolvenčních návrhů za první kvartál proti roku 2015 21,8 % a u fyzických osob (včetně nepodnikajících živnostníků) 10,2 %. Za čtvrtletí roku 2015/2014 činily poklesy u firem pouhých 3,82 % a u fyzických osob to bylo jen 3,95 %."


"Ten trend je velmi výrazný a v danou chvíli nevidíme jediný důvod, proč by neměl pokračovat po celý tento rok a pravděpodobně i roce příštím,"
poznamenal Luboš Smrčka s tím, že jediným vlivem, který by mohl přinést významnou změnu, by bylo prudké a skokové zhoršení finanční situace podniků. K tomu ale není v danou chvíli důvod, když cena peněz je i nadále pod deflačním tlakem a to přes pokračující intervence České národní banky.

Kompletní zpráva společnosti Crediterform je ZDE (dokument PDF).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.