Centrum restrukturalizace a insolvence přijalo jméno Harryho Pollaka

12.12.2016

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE prof. Ing. Ivan Nový, CSc. odsouhlasil změnu názvu CRI jako výraz pocty významnému ekonomovi, který se dlouhodobě věnoval sanaci podniků světového významu v krizi a jehož doktorské studium je úzce spjato s Fakultou podnikohospodářskou VŠE.

Aktuálně tedy centrum bude vystupovat pod hlavičkou Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Harry Pollak, ekonom židovského původu, jako jediný ze své rodiny přežil holocaust. Po únoru 1948, kdy mu nebylo umožněno dostudovat ani pracovat ve svém oboru, se rozhodl odejít do exilu. V zahraničí se stal úspěšným krizovým manažerem, který pracoval pro významné podniky jako IBM, Dunlop či Krupp - Ardelt. Podílel se také na záchraně britské automobilky Aston Martin.

V úctyhodném věku 77 let se rozhodl vzdát veškerých čestných funkcí v průmyslu a po návratu do Čech se věnovat studiu na VŠE, které v roce 2003, ve svých 80 letech úspěšně ukončil s titulem Ph.D.

Jeho přednášky byly mezi doktorandy i ostatními studenty velice oblíbené. Jak později prohlásil, „veškeré přednášky pro něj byly velmi inspirujícími výstupy, díky nimž se vždy rád na půdu VŠE vracel“. Harry Pollak zemřel v roce 2014, ale jeho odkaz bude (nejen) díky dodatku stále v povědomí odborné veřejnosti. „Jsem tomu velmi rád, že se nám podařilo z původně malého nápadu uskutečnit tuto poctu velkému, dosud stále málo známému ekonomovi českého původu Harry Pollakovi, protože to byl velmi inspirativní člověk a plně si zaslouží náš zájem,“ řekl v této souvislosti Ing. Lee Louda, vedoucí Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka.

Rozhovor s Harry Pollakem, který byl zaznamenán Českým rozhlasem v roce 2011, lze poslechnout ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.