Březen 2013: Insolvence stále rostou, jenom trošku pomaleji

05.04.2013

V podstatě přesně podle očekávání se vyvíjel počet insolvenčních návrhů podaných v březnu 2013. Znovu byl zaznamenán růst, nicméně oproti minulým letům jde o růst pomalejší. Avšak to značí pomalejší vůči růstům z minulých let, což může být matoucí srovnání - ve skutečnosti jsou totiž absolutní čísla nárustů stále doslova enormní.

Společnost Creditreform (příslušnou tiskovou zprávu je možné najít zde) upozorňuje především, že počty insolvenčních návrhů u nepodnikatelů, u firem i u živnostníků v březnu 2013 opět rostly a jejich hodnoty jsou po přepočtu na počet dní v měsíci zatím na letošním maximu. Pokud srovnáme hodnoty s prvním kvartálem roku 2012, došlo u právnických osob k nárůstui nsolvenčních návrhů o 27 procent. U fyzických osob - nepodnikatelů je nárůst za první tři měsíce 2013 proti loňskému roku nižší a činí 6,3 %.

Zatímco u insolvenčních návrhů odpovídal březnový vývoj předpokladům a prognózám, v otázce skutečně prohlášených konkurzů je situace překvapivější a vývoj zatím ukazuje vyšší dynamiku, než jakou očekával vědecký tým projektu Výzkum insolvence. V březnu soudy prohlásily 180 konkurzů na firmy a živnotníky (v poměru 109:71). Firma Creditreform k tomu uvedla: "Konkurzů bylo v březnu 2013 prohlášeno 180, z toho počet konkurzů živnostníků činil 71. Po přepočtu na počet dní v měsíci je opět vidět dynamický nárůst počtu konkurzů u živnostenských firem. Počet konkurzůu právnických osob osciluje na konstantní úrovni.Nejvíce firem v konkurzu bylo opět z odvětví stavebnictví. Stejně jako u insolvencí se k tomuto oboru přidaly firmy z odvětví nákladní dopravy, správy nemovitostí a pohostinství. Zajímavé je srovnání prvního čtvrtletí roku 2012 a 2013. Počet prohlášených konkurzů vzrostl jen za první kvartál 2013 o 22,5 procenta. Konkurzů bylo v březnu 2013 prohlášeno 180, z toho počet konkurzů živnostníků činil 71. Po přepočtu na počet dní v měsíci je opět vidět dynamický nárůst počtu konkurzů u živnostenských firem. Počet konkurzů u právnických osob osciluje na konstantní úrovni."

Podle Creditreform bylo nejvíce firem v konkurzu opět z odvětví stavebnictví. Stejně jako u insolvencí se k tomuto oboru přidaly firmy z odvětví nákladní dopravy, správy nemovitostí a pohostinství. Zajímavé je opět srovnání prvního čtvrtletí roku 2012 a 2013. Počet prohlášených konkurzů vzrostl jen za první kvartál 2013 o 22,5 procenta.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.