Behaviorální ekonom Richard H. Thaler získal Nobelovu cenu

09.10.2017

Letošním nositelem Nobelovy ceny za ekonomii se stal čelný představitel behaviorální ekonomie Richard H. Thaler. Mezi jeho nejznámější knihy patří například The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life z roku 1992.

Královská švédská akademie k tomu mimo jiné uvedla: „Richard H. Thaler začlenil psychologicky realistické uvažování do analýz ekonomického rozhodování. (...) Jeho výzkum dopadů omezené lidské racionality, sociálních priorit a nedostatku sebekontroly ukazuje, jak tyto lidské vlastnosti systematicky ovlivňují ekonomické rozhodování jednotlivců. (...) Thalerovo bádání poukazuje i na chování celého trhu."

"Dílo Richarda Thalera opřispělo významnou měrou k tomu, že teoretický koncept plné racionality lidského chování se stal nikoliv již převládajícím, ale jedním z modelů používaných v ekonomii. Byl naprosto zásadně doplněn o něco, co bychom asi mohli nazvat s jistou nadsázkou konceptem lidské iracionality, ale co ve skutečnosti jde za první i druhou vrstvu jevů a nachází v situacích a reakcích, které jsou na první pohled iracionální, nově pochopenou logiku lidského jednání," poznamenal k rozhodnutí Švédské akademie docent Luboš Smrčka. Ten také připomenul, že právě behaviorální bádání se stalo jedním z témat, kterými se zabývá v současnosti tým Výzkum insolvence. "Náš projekt GAČR s názvem Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup se dostal do nového světla a ukazuje se, že právě taková bádání mají v současném světě své místo a velký význam," dodal vedoucí týmu Výzkum insolvence.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.