Alarmující zpráva o vývoji počtu exekučních řízení v České republice

12.02.2018

Podle informací Hospodářských novin, které se odvolávají na projekt mapaexekucí.cz, dosáhl počet lidí, proti kterým je vedeno alespoň jedno exekuční řízení již 862 507 osob.

Nová zpráva projektu (viz ZDE) byla zveřejněna nedlouho poté, co se na stolech poslanců objevil vládní návrh novely insolvenčního zákona (sněmovní tisk 71 - viz ZDE). "Samozřejmě je třeba vnímat tyto informace společně, tedy v jejich interakci. Už delší dobu je jasné, že růst nezvládnutelné zadluženosti v české společnosti vyžaduje nějaké řešení a že jediným aspektem, o kterém bude vedena diskuse, je to, nakolik se na tomto řešení budou podílet věřitelé, nakolik ti, jejichž práva vznikla v souvislosti s předchozím vymáháním a nakolik se případně bude do celé věci zapojovat stát," uvedl docent Luboš Smrčka, vedoucí týmu Výzkum insolvence.

Zpráva Hospodářských novin (ZDE) mimo jiné uvádí: "Další ohroženou skupinou jsou senioři a také matky s dětmi. Na růst počtu důchodců v exekuci upozorňovala už loni Česká správa sociálního zabezpečení. Podle projektu Mapyexekucí.cz je v exekuci téměř 61 tisíc lidí starších 65 let. Data sociální správy ukazují, že lidí, kteří pobírají důchod a zároveň jsou v exekuci, je už 88 tisíc. Správa ale mezi důchody počítá i ty sirotčí nebo invalidní. Na Ústecku tak například čelí exekuci každý desátý invalidní důchodce. Správa také uvádí, že prudce narůstá počet srážek z nemocenské či z peněžité pomoci v mateřství.

Mapa České republiky s v porovnání s mapou exekucí nebo nezaměstnanosti kryje hlavně v oblasti Sudet. V některých regionech je v exekuci každý pátý dospělý člověk. Již zmíněné Trmice jsou extrémem se 40 procenty. Naopak nejlépe si vedou obce Krhová a Lešná ve Zlínském kraji, kde má exekuci jen 1,7 procenta dospělých."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.