Zpravodajství

Novela insolvenčního zákona prošla Poslaneckou sněmovnou26.10.2018 Tak zvaná oddlužovací novela Insolvenčního zákona prošla Poslaneckou sněmovnou. Konečné hlasování proběhlo 26. října. více

Surveilligence: Září 2018 přineslo další pokles počtu insolvencí05.10.2018 V září 2018 bylo podáno 72 insolvenčních návrhů, tj. o 10 návrhů méně než v srpnu 2018. Počet insolvenčních návrhů tak poklesl na nejnižší úroveň za posledních 12 měsíců. více

Jedna z největších českých stavebních společností PSJ a.s. je znovu v insolvenčním řízení11.09.2018 Podle informací serveru iDnes na sebe podala stavební společnost PSJ a.s. 10. září insolvenční návrh. Informace o novém návrhu však dosud nebyly zveřejněny v insolvenčním rejstříku. více

Surveilligence, srpen 2018: Počet insolvenčních návrhů stále klesá07.09.2018 Trend dalšího poklesu počtu insolvenčních návrhů potvrdila nová výzkumná zpráva společnosti Surveilligence. Podle vedoucího vědeckého týmu Výzkum insolvence docenta Luboše Smrčky však již reálně začala fáze relativně stabilního počtu insolvenčních návrhů a vyhlášených konkurzů i povolených reorganizací více

Diskuse o novele insolvenčního zákona míří do finální fáze29.08.2018 Pravidla oddlužení se zásadně změní - zatím ale není jasné, jak přesně se to stane. Každopádně lze považovat prakticky za jisté, že změna bude skutečně výrazná a oddlužení se stane základním způsobem řešení úpadku fyzických nepodnikajících osob. více

Společnost Surveilligence zveřejnila nové statistiky insolvenčních návrhů11.08.2018 Specializovaná forenzní agentura zaměřená na vyšetřování sofistikované finanční kriminality páchané managementem a zaměstnanci v segmentu privátních společností a veřejné správy Surveilligence zveřejnila nové statistiky počtu insolvenčních návrhů. více

Novela insolvenčního zákona je ve druhém čtení21.04.2018 Zatím pouze s relativně malou pozorností laické veřejnosti prošla do druhého čtení novela insolvenčního zákona, které se říká poměrně často "oddlužovací". Diskusi k novele shrnuly velmi precizně Konkurzní noviny. více

Text Konkurzních novin o vícenásobných insolvencích20.04.2018 Mezi lety 2008 a 2017 bylo v České republice zahájeno celkem 246 tisíc insolvenčních řízení s 202 tisíci právními subjekty. Insolvenčním řízením prošlo více než 133 tisíc fyzických osob, téměř 43 tisíc fyzických osob podnikatelů (FOP) a necelých 26 tisíc obchodních společností. Osmina fyzických osob a přibližně pětina FOP a obchodních společností přitom čelila dvěma a více insolvencím. Vyplývá to z analýzy, kterou uskutečnila společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz, píše ve svém textu periodikum Konkurzní noviny. více

Dluh domácností se dostal na úroveň 2,14 bilionu korun12.03.2018 Celkový dluh Čechů ke konci roku 2017 činil 2,14 bilionu korun, meziročně tak vzrostl o 177,5 miliardy korun. Uvedl to server České televize. více

Docent Smrčka k návrhu na novelu insolvenčního zákona12.03.2018 Vedoucí týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka se na svém blogu vyjádřil k problematice novely insolvenčního zákona. více

Sněmovní tisk 71 zpochybnil poslanec ANO20.02.2018 Podle posledních informací sdělovacích prostředků došlo v hnutí ANO k rozkolu mezi ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem a poslancem za stejnou politickou formaci Patrikem Nacherem. Zatím není jasné, jak to může ovlivnit osud této novely. více

Alarmující zpráva o vývoji počtu exekučních řízení v České republice12.02.2018 Podle informací Hospodářských novin, které se odvolávají na projekt mapaexekucí.cz, dosáhl počet lidí, proti kterým je vedeno alespoň jedno exekuční řízení již 862 507 osob. více

Oddlužovací novela insolvenčního zákona znovu v Poslanecké sněmovně01.02.2018 Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) splnil svůj slib z loňského roku a předložil do Poslanecké sněmovny znovu novelizaci insolvenčního zákona. Jde o tak zvanou oddlužovací novelu. více

Některé zákruty evropského insolvenčního práva22.01.2018 Server Právní prostor zveřejnil zajímavý text expertů kanceláře Havel&Partners o specifických otázkách evropské úpravy insolvencí tak, jak je řeší nová úprava účinná od poloviny loňského roku. více

Ještě k případu OD Prostějov a ústavní stížnosti Bourke Trust22.01.2018 Jak jsme již informovali, Ústavní soud odmítl stížnost společnosti Bourke Trust a. s. (dříve PYRGHOS LEFKOS a. s., která se domáhala zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013 č. j. 29 ICdo 3/2013-283, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 10. 2012 č. j. 13 VSOL 41/2012-266 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2012 č. j. 37 (39) ICm 1154/2010-223, přičemž tvrdila, že v důsledku těchto soudních rozhodnutí došlo k porušení čl. 11 a 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Spolu s ústavní stížností stěžovatelka podala podle § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), návrh na zrušení § 235 odst. 2 a § 239 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který zdůvodnila tím, že citovaná ustanovení porušují čl. 11 a 36 Listiny. více

Přesně podle plánu: Počty insolvenčních návrhů rychle klesají09.01.2018 Poslední zpráva společnosti Creditreform o vývoji počtu nových insolvenčních řízení v České republice potvrdila očekávání. Počet insolvenčních návrhů v roce 2017 meziročně výrazně poklesl. A to o více než pětinu. více

Ústavní soud řešil otázku reorganizace a upřednostnil práva věřitelů05.01.2018 V dalším z řady sporů týkajících se výkladu insolvenčního zákona, které dospěly v poslední době k Ústavnímu soudu, se nejvyšší arbitr rozhodl ku prospěchu věřitelů tím, že ponechal insolvenčním soudům možnost přezkoumat skutečný stav věcí dlužníka bez ohledu na to, zda dlužník navrhnul s podporou jím uznaných věřitelů předbalenou reorganizaci či nikoliv. více

Archiv

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.