Ing. Vladimír Hoenig, Ph.D.

Inženýrské a doktorské studium absolvoval na České zemědělské univerzitě v Praze. Od roku 2006 působí na Katedře chemie Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Jeho odborná orientace směřuje do oblastí paliv, biopaliv, maziv, tribotechnické diagnostiky, matematického modelování, marketingu.

Vystudoval Technickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, kde v roce 2006 získal titul Ing., v roce 2009 absolvoval doktorské studium téže fakulty a získal titul Ph.D. v oboru marketing strojů a technických systémů. Od roku 2007 působí jako odborný asistent na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Je členem předních vědeckých společností mimo jiné i Royal Society of Chemistry a American Chemical Society. Ve své publikační činnosti se zabývá především využitím kapalných biopaliv z hlediska zemědělského, chemického, technického a ekonomického. Vyučuje předměty „Chemie“ a „Paliva a maziva“. Ve své výzkumné i pedagogické činnosti úzce spolupracuje s praxí.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.