Zpět do České národní banky!

30.03.2016

Tradiční konference o insolvenci v prostorách České národní banky se letos koná v úterý 26. dubna od devíti hodin ráno.

Letos byl zvolen název: INSOLVENCE 2016, 10 let od vyhlášení minsolvenčního zákona: přínosy a zklamání. Jako již tradičně je program velmi zajímavý a lze čekat mnohé výrazné názory o oblasti insolvenčních řízení.

Zájemci, kteří uvažují o zaslání příspěvku do sborníku bychom tímto chtěli požádat o jejich zpracování do 10. dubna 2016 a jejich zaslání na emailovou adresu pana doc. Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D. - jindrich.spicka@vse.cz. Všechny přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku příspěvků (na CD), tomuto bude přiděleno ISBN. Příspěvky budou recenzovány.

Registrovat se lze na adrese http://goo.gl/forms/Eh0nVZznRJ.

Počet míst je však omezen a kapacita je téměř naplněna.

 

Předběžný program:

KONGRESOVÝ SÁL ČNB, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 30, PRAHA 1
ÚTERÝ 26. DUBNA 2016
8.30 - 9.00 Registrace
9.00 - 9.20 Zahájení konference, úvodní slovo
9.20 - 12.15 Dopolední program
12.15 - 13.00 Oběd
13.00 - 16.30 Odpolední program
16.30 - 16.40 Závěr konference
Předběžný program konference
8.30 – 9.00 Registrace
9.00 – 9.20 Slavnostní zahájení, úvodní slovo
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
9.20 – 12.15 Dopolední program
9.20 – 9.50 Rovnováha mocí v podnikatelských insolvencích a její změny v navrhované novele Insolvenčního zákona
JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. (Clifford Chance Prague LLP / IES FSV UK)
9.50 – 10.35 Návrh vyhlášky o posuzování úpadku korporátních dlužníků a průběžné výsledky odborné diskuze
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (PRK Partners, ÚSP AV ČR, v.i.i.) Ing. Michal Kuděj (TARPAN Partners) Mgr. Juraj Alexander, LL.M. (Dentons Europe CS LLP)
10.35 – 11.05 Insolvenční řízení, očekávání, realita a budoucnost insolvenčního prostředí - Výsledky výzkumu VŠE
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
INSOLVENCE 2016,
10 let od vyhlášení Insolvenčního zákona:
přínosy a zklamání
11.05 – 11.15 Přestávka
11.15 – 11.45 Testy insolvence v českém právu
JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. (Weil, Gotshal & Manges)
11.45 – 12.15 Význam zvolené kategorie hodnoty dlužníkova majetku pro posouzení úpadku ve formě předlužení
doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
12.15 – 13.00 Polední přestávka
13.00 – 16.30 Odpolední program
13.00 – 13.30 Insolvenční zákon – (ne)využitý potenciál z pohledu bank?
Mgr. Daniel Hříbal, MBA (Česká bankovní asociace)
13.30 – 14.00 Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení – včera a dnes
Mgr. Dušan Sedláček (Havel Holásek & partners) Mgr. Petr Sprinz, LL.M. (Havel Holásek & partners)
14.00 – 14.45 Výběrová řízení při zpeněžování majetku v insolvenci – právní a obchodní aspekty
JUDr. Dušan Dvořák (DRV Legal) PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc. MRICS (Knight Frank) Ing. Václav Kovář, MSc. MRICS (Knight Frank)
14.45 – 15.00 Přestávka
15.00 – 15.30 Je české insolvenční prostředí pro-věřitelské nebo pro-dlužnické? Ošidnost mezinárodního srovnání
Ing. Jan Švoma, MBA (Vysoká škola ekonomická v Praze)
15.30 – 16.00 Varovná světla indikující podezření ze spáchání trestného činu při řešení úpadku formou reorganizace
pplk. Mgr. et Mgr. Vladislav Hřebíček (Policie České republiky)
16.00 – 16.30 Insolvenční zákon ve světle legislativních změn
Mgr. Antonín Stanislav (Ministerstvo spravedlnosti ČR)
16.30 – 16.40 Závěr konference

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.