Zaškrtněte si v diáři: 16. září 2020

01.06.2020

Nové datum konference Insolvence 2020 - Preventivní a včasné restrukturalizace - implementace v České republice a ve vybraných evropských zemích připadá na 16. září 2020. Konference se uskuteční na plánovaném místě, tedy na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Regitsrace proběhne od 8.30 do 9.00, kdy bude konference zahájena.

Registrace uskutečněné na termín původní zůstávají v platnosti. Také je stále možné se registrovat ZDE. Stránky konference naleznete ZDE.

Program konference:

8.30 - 9.00: REGISTRACE
9.00 - 9.20: ZAHÁJENÍ KONFERENCE

O úvodní slovo se podělí

 • prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
 • prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze
9.20 – 9.40: „Co víme o evropské restrukturalizační směrnici rok poté“
 • Doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. , Of Counsel, Clifford Chance LLP, Praha, Institut ekonomických studií FSV UK, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, člen expertní skupiny Evropské komise pro restrukturalizace a insolvence, předseda Akademického fóra INSOL Europe, člen správní rady International Insolvency Institut
9.40 – 10.00: „Odpovědnost členů orgánů obchodní korporace v době preventivní restrukturalizace“
 • Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., vědecký pracovník ÚSP AV ČR, Of Counsel, PRK Partners, s.r.o., advokátní kancelář, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE.
10.20 – 10.40: „O východiscích preventivní restrukturalizace a rozdílech oproti reorganizaci"
 • Mgr. Ing. Klára Vítková, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Mgr. Ondřej Zezulka, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Univerzita Karlova v Praze
10.40 – 11.00: PŘESTÁVKA NA KÁVU
11.00 – 12:00: Panelová diskuse na téma „Preventive restructuring frameworks – Approaches to implementation across Europe?”

Moderují: Mgr. Petr Sprinz, Ph.D, LL. M a Mgr. Jiří Tomola

Panelisté:

 • Nora Wouters, partnerka DENTONS Europe CS LLP, Brusel, členka expertní skupiny Evropské komise pro restrukturalizace a insolvence
 • Daniel Friedemann Fritz, partner DENTONS Europe CS LLP, Frankfurt, člen expertní skupiny Evropské komise pro restrukturalizace a insolvence
 • Marc Craggs, partner Norton Rose Fulbright LLP, London
 • Koen Durlinger, Norton Rose Fulbright, Amsterdam
 • Aleksandra Krawczyk, LL.M. corp. restruc., insolvenční správce, advokát v AK Dzlegal Schindhelm, restrukturalizační poradce, Wroclav, Uniwersytet Opolsky
 • Reiner Frank, advokát, advokát, Kocián Šolc Balašťík, advokátní kancelář
12:00 – 12.30: „Preventivní restrukturalizace – ekonomické aspekty implementace“

Prezentace výsledků výzkumu grantu Technologické agentury ČR TL02000467

 • Ing. Michal Kuděj, Vysoká škola ekonomická v Praze, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, partner TARPAN Partners
 • Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, ředitel útvaru restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů České spořitelny, a.s.
12.30 – 14.00: OBĚD
14.00 – 14.45: Panelová diskuse na téma „Sanační procesy v insolvenčních řízeních v kontextu připravované implementace Směrnice EU o preventivních restrukturalizací“

Moderují: Tomáš Richter a Jaroslav Schönfeld

Panelisté:

 • JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové.
 • JUDr. František Kučera, soudce, Vrchní soud v Praze, specializace na insolvence a insolvenční spory, viceprezident Soudcovské unie ČR.
 • Mgr. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě, aktuálně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu v Brně.
 • JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, místopředseda Krajského soudu České Budějovice.
14:45 - 15:05: „A co když se to nepovede?“
 • JUDr. Dušan Dvořák, partner DRV Legal
15:05 - 15.25: „Preventivní restrukturalizace - úloha restrukturalizačních poradců“
 • Ing. Petr Smutný, partner PWC, předseda správní rady Turnaround Management Association ČR
15:40 - 16:00: „Mohou preventivní restrukturalizace fungovat bez odpovídajících změn v daňové legislativě?"
 • Mgr. Simona Hornochová, daňová poradkyně, Kocián Šolc Balašťík, advokátní kancelář.
16:00 - 16.45: Panelová diskuse na téma: “Selhání v sanačních insolvenčních procesech“

Moderuje: JUDr. Martin Froněk

Panelisté:

 • JUDr. Petr Dobeš, LL.M., Ph.D., státní zástupce, Vrchní státní zastupitelství v Praze
 • JUDr. Mgr. pplk. Gejza Rakaš, policejní rada Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu, sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce
 • Mgr. David Smejkal, A – Consult plus, znalecký ústav, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE (specializace oceňování škod)
 • JUDr. Ladislav Smejkal, specialista na trestní právo, partner DENTONS Europe CS LLP, Praha
 • Ing. Ján Lalka, CFE, CII, Managing Director a partner, SURVEILLIGENCE, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE
16.45 - 17:00: „Předání ceny za nejlepší práci studentů VŠE v oblasti Turnaround managamentu, 2. ročník“

Cenu předají:

 • prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE,
 • Ing. Lee Louda, Ph.D., vedoucí Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, insolvenční správce se zvláštním oprávněním.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.