Vědecký tým zve na konferenci Insolvence 2017

17.03.2017

Vysoká škola ekonomická v Praze a Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pallaka zvou společně na vědeckou konferenci Insolvence 2017 (Insolvence ve středoevropském prostoru - vybraná témata). Konference proběhne 30. května v prostorách VŠE v Praze.

Vysoká škola ekonomická v Praze (katedra strategie Fakulty podnikohospodářské) ve spolupráci s Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka pořádají pod záštitou rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machové, CSc. mezinárodní vědeckou konferenci Insolvence 2017 (Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata).

Konference se uskuteční 30. května 2017, od 8.00 do 17.00 hodin na VŠE v Praze (Nám. W. Churchilla 1938/4, Praha, místnost RB 101).

Konference se koná bez vložného.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Insolvence, insolvenční řízení, restrukturalizace, střední Evropa, insolvenční právo

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Registrace: do naplnění sálu, nejpozději však do 24. května 2017

Abstrakta: do 17. května 2017

Full paper: do 30. června 2017

POKYNY K ABSTRAKTŮM:

Rozsah: 250 – 300 slov

Jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Abstrakta: posílejte do 17. května emailem na adresu jan.placek@vse.cz

Všechna přijatá abstrakta budou uveřejněna online.

ODBORNÝ GARANT:

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

REGISTRACE:

Online na adrese: https://goo.gl/forms/UgjgmTkxpReYXPNe2

POKYNY K PŘÍSPĚVKŮM:

Rozsah: 10 – 15 stran textu

Příspěvek: musí být zaslán ve formátu MS Word

Řádkování: 2.0, font Times New Roman (12 bodů), zarovnání vlevo

Okraje: 2,5 cm ze všech stran

Jazyk příspěvku: angličtina

Zaslané full – papery projdou recenzním řízením a budou publikovány v časopise Central European Business Review (cebr.vse.cz).

Příspěvky posílejte do 30. června 2017 na adresu jan.placek@vse.cz

 

VĚDECKÝ VÝBOR:

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

jindrich.spicka@vse.cz

Ing. Jan Plaček, Ph.D.

jan.placek@vse.cz

Ing. Lee Louda

lee.louda@vse.cz

Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.

ondrej.machek@vse.cz

Ivana Vostřelová

ivana.vostrelova@vse.cz

Ing. Martina Poláchová

martina.polachova@vse.cz

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

8.30 - 9.00 Registrace

9.00 - 9.20 Zahájení konference, úvodní slova

9.20 - 12.30 Dopolední program

12.35 - 13.15 Oběd

13.15 - 16.20 Odpolední program

16.20 - 16.30 Závěr konference


Pozvánku je možné stáhnout ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.