Vědecká konference na půdě České národní banky proběhne již 26. dubna

19.04.2016

Tradiční konference pořádaná týmem Výzkum insolvence začne v 9:00 ráno. Letošní název zní INSOLVENCE 2016, 10 let od vyhlášení minsolvenčního zákona: přínosy a zklamání.

Mezi již ohlášenými přednášejícími jsou mimo jiné JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. (Clifford Chance Prague LLP / IES FSV UK) s příspěvkem Rovnováha mocí v podnikatelských insolvencích a její změny v navrhované novele Insolvenčního zákona. Další vystoupení pak zajistí například doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (PRK Partners, ÚSP AV ČR, v.i.i.), Ing. Michal Kuděj (TARPAN Partners) a Mgr. Juraj Alexander, LL.M. (Dentons Europe CS LLP) s tématem Návrh vyhlášky o posuzování úpadku korporátních dlužníků a průběžné výsledky odborné diskuze, Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze), který bude prezentovat výsledky výzkumu týmu (Insolvenční řízení, očekávání, realita a budoucnost insolvenčního prostředí - Výsledky výzkumu VŠE). JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. (Weil, Gotshal & Manges) se bude zabývat Testy insolvence v českém právu, doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze) pak posoudí Význam zvolené kategorie hodnoty dlužníkova majetku pro posouzení úpadku ve formě předlužení.

Na konferenci vystoupí, také již tradičně, Mgr. Daniel Hříbal, MBA (Česká bankovní asociace), který bude hovořit na téma Insolvenční zákon – (ne)využitý potenciál z pohledu bank?. Mgr. Dušan Sedláček (Havel Holásek & partners) a Mgr. Petr Sprinz, LL.M. (Havel Holásek & partners) provedou komparaci jednoho z velmi zajímavých problémů insolvenčního práva, jak ho řeší český zákon (Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení – včera a dnes).

Právní pohled na jinou tématiku pak zprostředkují JUDr. Dušan Dvořák (DRV Legal), PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc. MRICS (Knight Frank) a Ing. Václav Kovář, MSc. MRICS (Knight Frank), když vyhodnotí Výběrová řízení při zpeněžování majetku v insolvenci – právní a obchodní aspekty. Ing. Jan Švoma, MBA (Vysoká škola ekonomická v Praze) bude hovořit na téma, o kterém je mnoho lidí přesvědčeno, že patří k vyřešeným otázkám insolvenčního práva (Je české insolvenční prostředí pro-věřitelské nebo pro-dlužnické? Ošidnost mezinárodního srovnání). Ostře sledovanou přednáškou bude pravděpodobně téma Varovná světla indikující podezření ze spáchání trestného činu při řešení úpadku formou reorganizace, se kterým vystoupí pplk. Mgr. et Mgr. Vladislav Hřebíček (Policie České republiky). Na závěr pak zazní vystoupení Mgr. Antonína Stanislava (Ministerstvo spravedlnosti ČR) Insolvenční zákon ve světle legislativních změn.

Ukončení konference by mělo být kolem půl páté odpoledne.

Organizátoři děkují podporovatelům letošní konference - jejich seznam naleznete ZDE.

KONGRESOVÝ SÁL ČNB, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 30, PRAHA 1

ÚTERÝ 26. DUBNA 2016

8.30 - 9.00      Registrace

9.00 - 9.20      Zahájení konference, úvodní slovo

9.20 - 12.15     Dopolední program

12.15 - 13.00   Oběd

13.00 - 16.30   Odpolední program

16.30 - 16.40   Závěr konference

 

Předběžný program konference

8.30 – 9.00: Registrace

9.00 – 9.20: Slavnostní zahájení, úvodní slovo

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze

9.20 – 12.15: Dopolední program

9.20 – 9.50: Rovnováha mocí v podnikatelských insolvencích a její změny v navrhované novele Insolvenčního zákona

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M., (Clifford Chance Prague LLP / IES FSV UK)

9.50 – 10.35: Návrh vyhlášky o posuzování úpadku korporátních dlužníků a průběžné výsledky odborné diskuze

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (PRK Partners, ÚSP AV ČR, v.i.i.), Ing. Michal Kuděj (TARPAN Partners), Mgr. Juraj Alexander, LL.M. (Dentons Europe CS LLP)

10.35 – 11.05: Insolvenční řízení, očekávání, realita a budoucnost insolvenčního prostředí - Výsledky výzkumu VŠE

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

11.05 – 11.15: Přestávka

11.15 – 11.45: Testy insolvence v českém právu

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. (Weil, Gotshal & Manges)

11.45 – 12.15: Význam zvolené kategorie hodnoty dlužníkova majetku pro posouzení úpadku ve formě předlužení

doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D., (Vysoká škola ekonomická v Praze)

12.15 – 13.00: Polední přestávka

13.00 – 16.30: Odpolední program

13.00 – 13.30: Insolvenční zákon – (ne)využitý potenciál z pohledu bank?

Mgr. Daniel Hříbal, MBA (Česká bankovní asociace)

13.30 – 14.00: Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení – včera a dnes

Mgr. Dušan Sedláček (Havel Holásek & partners), Mgr. Petr Sprinz, LL.M. (Havel Holásek & partners)

14.00 – 14.45: Výběrová řízení při zpeněžování majetku v insolvenci – právní a obchodní aspekty

JUDr. Dušan Dvořák (DRV Legal), PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc. MRICS (Knight Frank), Ing. Václav Kovář, MSc. MRICS (Knight Frank)

14.45 – 15.00: Přestávka

15.00 – 15.30: Je české insolvenční prostředí pro-věřitelské nebo pro-dlužnické? Ošidnost mezinárodního srovnání

Ing. Jan Švoma, MBA (Vysoká škola ekonomická v Praze)

15.30 – 16.00: Varovná světla indikující podezření ze spáchání trestného činu při řešení úpadku formou reorganizace

pplk. Mgr. et Mgr. Vladislav Hřebíček (Policie České republiky)

16.00 – 16.30: Insolvenční zákon ve světle legislativních změn

Mgr. Antonín Stanislav (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

16.30 – 16.40: Závěr konference

Další informace ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.