V Praze se sejdou odborníci na bankroty z ČR, Polska, Německa, Slovenska a dalších zemí

22.05.2017

Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2017 (Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata) proběhne v Praze již za několik dnů. Nabídne řadu pohledů na problematiku insolvenčních řízení, přičemž se to stane ve velmi neobvyklém obsazení. Málokdy jsou totiž v této problematice kombinovány pohledy z různých států.

Konference se uskuteční 30. května 2017, od 8.00 do 17.00 hodin na VŠE v Praze (Nám. W. Churchilla 1938/4, Praha, místnost RB 101).

On-line registrace je stále otevřena ZDE, případně je možné provést registraci mailem na adrese jan.placek@vse.cz 
Ve výjimečných případech je možná registrace na místě. Účast na konferenci je zdarma.
Oficiálními jazyky konference jsou angličtina a čeština.

KLÍČOVÁ SLOVA: Insolvence, insolvenční řízení, restrukturalizace, střední Evropa, insolvenční právo

PROGRAM:
8.30 – 9.00 Registrace
9.00 – 9.20 Zahájení konference, úvodní slova

Slavnostní oznámení o přejmenování Centra restrukturalizace a insolvence na „Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka“

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., Prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Rene Pollak zvláštní host

9.20 – 12.15 Dopolední sekce
9.20 – 9.50 Role úpadku v makroekonomice, prof. Dimitrios P. Tsomocos, Ph.D., MBA (University of Oxford, UK)
9.50 – 10.20 Deset let účinnosti insolvenčního zákona: přehled pozáručních nedodělků, JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. (Clifford Chance Prague LLP / IES FSV UK, CZE)
10.20 – 10.50 Změny právní definice platební neschopnosti zavedené reformou polského zákona o insolvenci v roce 2015, Dr. Marek Porzycki (Jagiellonian University, Krakow, PL)
10.50 – 11.15 Přestávka na kávu
11.15 – 12.00 Německý insolvenční zákon – právní a ekonomické aspekty, Dr. Maxmilian Krah, MBA (Weiler Krah Petersen LLP, GER), Dr. Torsten Voss (SENCON GmbH, GER)
12.00 – 13.15 Oběd
13.15 – 16.30 Odpolední program
13.15 – 14.00 Trendy ve vyvádění majetku firem v úpadku a hledání funkčního modelu úpadkového práva v nedokonalém prostředí, Ing. Ján Lalka, (Surveilligence, SK), Mgr. Silvia Belovičová, LL.M. (Squire Patton Boggs, s.r.o., SK)
14.00 – 14.30 Úpadek ve formě předlužení jako důsledek přecenění aktiv na reálnou hodnotu, doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze, CZE)
14.30 – 15.00 IDW S11 – Německý standard o posuzování úpadku v praxi, Florian Rieser (KPMG AG WPG, GER)
15.00 – 15.15 Přestávka na kávu
15.15 – 15.45 Ekonomický obsah definice korporátního úpadku, Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze, CZE)
15.45 – 16.15 Behaviorální příčiny bankrotu: Přehnaná důvěra a optimismus - jak se zažité vzorce chování projevují v manažerských dovednostech?, Ing. Mgr. Vojtěch Zíka (CEBEX, CZE)
16.15 – 17.00 Panelová diskuse – vybraná témata
1) Definice korporátního úpadku (ekonomická/právní) a způsoby prokazování
korporátního úpadku
2) Ocenění a způsoby prodeje podniku, aktiv podniku
3) Sanační způsoby řešení úpadku, hrozícího úpadku, ve srovnání s likvidačními
způsoby

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Abstrakta: do 17. května 2017

Full paper: do 30. června 2017

POKYNY K ABSTRAKTŮM:

Rozsah: 250 – 300 slov

Jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Abstrakta: posílejte do 17. května emailem na adresu jan.placek@vse.cz

Všechna přijatá abstrakta budou uveřejněna online.

ODBORNÝ GARANT:

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

REGISTRACE:

Online na adrese: https://goo.gl/forms/UgjgmTkxpReYXPNe2

POKYNY K PŘÍSPĚVKŮM:

Rozsah: 10 – 15 stran textu

Příspěvek: musí být zaslán ve formátu MS Word

Řádkování: 2.0, font Times New Roman (12 bodů), zarovnání vlevo

Okraje: 2,5 cm ze všech stran

Jazyk příspěvku: angličtina

Zaslané full – papery projdou recenzním řízením a budou publikovány v časopise Central European Business Review (cebr.vse.cz).

Příspěvky posílejte do 30. června 2017 na adresu jan.placek@vse.cz

VĚDECKÝ VÝBOR:

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. jindrich.spicka@vse.cz

Ing. Jan Plaček, Ph.D. jan.placek@vse.cz

Ing. Lee Louda lee.louda@vse.cz

Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. ondrej.machek@vse.cz

Ivana Vostřelová ivana.vostrelova@vse.cz

Ing. Martina Poláchová martina.polachova@vse.cz

 

Pozvánku je možné stáhnout ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.