Tradice v ČNB: Velký zájem, silná diskuse, podnětná témata (FOTOGALERIE)

28.04.2016

Konference v prostorách České národní banky pořádaná již tradičně týmem Výzkum insolvence měla tradiční i průběh: zájem o účast byl velký, diskuse silné a někdy i vášnivé a přednášená témata podnětná. To ostatně potvrzují i prezentace ke všem přednáškám.

Přinášíme FOTOGALERII a prezentace k jednotlivým přednáškám, které se staly osou vědecké konference INSOLVENCE 2016, 10 let od vyhlášení minsolvenčního zákona: přínosy a zklamání. Při této příležitosti bychom také ještě jednou rádi poděkovali všem partnerům, díky jejichž pomoci se konference mohla uskutečnot.

Rovnováha mocí v podnikatelských insolvencích a její změny v navrhované novele Insolvenčního zákona

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M., (Clifford Chance Prague LLP / IES FSV UK)

Návrh vyhlášky o posuzování úpadku korporátních dlužníků a průběžné výsledky odborné diskuze

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (PRK Partners, ÚSP AV ČR, v.i.i.), Ing. Michal Kuděj (TARPAN Partners), Mgr. Juraj Alexander, LL.M. (Dentons Europe CS LLP)

Insolvenční řízení, očekávání, realita a budoucnost insolvenčního prostředí - Výsledky výzkumu VŠE

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Testy insolvence v českém právu

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. (Weil, Gotshal & Manges)

Význam zvolené kategorie hodnoty dlužníkova majetku pro posouzení úpadku ve formě předlužení

doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D., (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Insolvenční zákon – (ne)využitý potenciál z pohledu bank?

Mgr. Daniel Hříbal, MBA (Česká bankovní asociace)

Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení – včera a dnes

Mgr. Dušan Sedláček (Havel Holásek & partners), Mgr. Petr Sprinz, LL.M. (Havel Holásek & partners)

Výběrová řízení při zpeněžování majetku v insolvenci – právní a obchodní aspekty

JUDr. Dušan Dvořák (DRV Legal), PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc. MRICS (Knight Frank), Ing. Václav Kovář, MSc. MRICS (Knight Frank)

Je české insolvenční prostředí pro-věřitelské nebo pro-dlužnické? Ošidnost mezinárodního srovnání

Ing. Jan Švoma, MBA (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Varovná světla indikující podezření ze spáchání trestného činu při řešení úpadku formou reorganizace

pplk. Mgr. et Mgr. Vladislav Hřebíček (Policie České republiky)

Insolvenční zákon ve světle legislativních změn

Mgr. Antonín Stanislav (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.