První videozáznamy z konference Insolvence 2018

09.07.2018

V nejbližších dnech poskytneme ke shlédnutí záznamy většiny vystoupení na vědecké konferenci Insolvence 2018 - Restrukturalizace a insolvence v číslech. Ta se uskutečnila 24. května 2018 na půdě pražské Vysoké školy ekonomické.

K vidění je ZDE přednáška na téma Paralelní česko-slovenská reorganizace podle nového evropského insolvenèního nařízení – hypotetická případová studie, se kterou vystoupil JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M., Institut ekonomických studií UK, člen vědecké rady CRI Harryho Pollaka VŠE, Of Counsel, Clifford Chance LLP, Praha.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.